Szkolenia

Powrót do strony głównej

Dla zwycięzcy WW funduje udział w szkoleniu „Fundusze unijne dla przedsiębiorców rynku książki w Polsce. Bezzwrotne dotacje 2007-2013.”

Przedsiębiorcy będą mogli korzystać z szerokiego zakresu wsparcia w ramach funduszy strukturalnych w latach 2007 – 2013

Specjalnie dla Wirtualnego Wydawcy wywiad Euro-focus z ekspertem
Konradem Kozioł, specjalistą Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) instytucji wdrażającej programy unijne dla przedsiębiorców

17 listopada w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęła się kolejna edycja Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa, prowadzone przez Uniwersytet Warszawski, to najtańsze w Polsce studia podyplomowe poświęcone problematyce rynku książki

Nominację na kierownika Podyplomowych Studiów Polityki Wydawniczej i Księgarstwa UW otrzymał dr Marek Tobera

2 lipca, zaliczeniem u Jacka Włodarczyka z przedmiotu „Marketing wydawniczy”, zakończyły się zajęcia PSPWiK UW 2005/6

Uniwersytet Warszawski informuje, że rozpoczął się nabór na PSPWiK

25 listopada w Uniwersytecie Warszawskim rozpoczęły się zajęcia na Podyplomowych Studiach Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

Już po raz trzeci dwoje najlepszych studentów polskich uczelni poligraficznych pojedzie na roczne stypendium w jednym z amerykańskich college’ów

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie poinformować, że są jeszcze wolne miejsca w tym roku akademickim

Rekrutacja prowadzona będzie przez Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego we wrześniu i październiku, do wyczerpania limitu miejsc

Joanna Chamera i Grzegorz Pałyska, studenci wydziałów poligrafii w Łodzi i w Warszawie, przez rok uczęszczali do uczelni poligraficznej w Waukesha, pracując jednocześnie w drukarniach należących do Quad Graphics

Seminarium, odbywające się w dniach 20–30.10.2005 w ramach targów we Frankfurcie, wprowadzi księgarzy z całego świata za kulisy niemieckiego księgarstwa

Nabór na kolejny rok akademicki przeprowadzony zostanie we wrześniu – październiku i zakończy się z chwilą wyczerpania limitu miejsc

W ramach 50 Targów Książki odbędzie się konferencja dot. systemów informatycznych, stosowanych we wszystkich fazach działalności wydawniczej

Instytut Francuski w Warszawie zaprasza na francusko-polskie seminarium księgarzy

Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych Uniwersytetu Warszawskiego pragnie poinformować, że w nowym roku akademickim swą kolejną edycję rozpoczną Podyplomowe Studia Polityki Wydawniczej i Księgarstwa

W ubiegłym tygodniu Jolanta i Jacek Włodarczyk, konsultanci Book Marketing Research przebywali w Belgradzie,

Już trzeci rok konsultanci BMR doradzają słowackim wydawcom. W ciągu tego okresu przeprowadziliśmy