Prawo

Powrót do strony głównej
Prawo autorskie

KE rozpoczyna konsultacje dotyczące roli wydawców w oraz wyjątku na rzecz panoramy

Celem jest zebranie informacji umożliwiających dokonanie oceny aktualnie obowiązujących regulacji oraz rozważenie potrzeby zmian w tym zakresie

Prawo autorskie Rynek międzynarodowy

Młodzi a własność intelektualna – publikacja nowego badania

Znaczna część młodych ludzi, nie zadaje sobie pytania o to czy naruszają własność intelektualna czy też nie. Badanie wykazało również, że dwie trzecie z ankietowanych wskazuje czynnik ceny jako decydujący o sięganiu po nielegalne źródła

nowe technologie Prawo autorskie Rynek Polski

Piractwo największą plagą rynku ebooków

Nawet 50% e-czytelników w Polsce może pozyskiwać ebooki z nielegalnych źródeł pokazują wyniki badania zrealizowanego przez firmę Virtualo i Instytut GRAPE Wydziału Nauk Ekonomicznych UW

Prawo autorskie

Prezentacje prelegentów konferencji poświęconej rozszerzonemu zbiorowemu licencjonowaniu

Na stronie Prawo autorskie i medialne można zapoznać się z prezentacjami prelegentów konferencji Extended Collective Licensing, która odbyła się w dniach 16 – 17 marca

Prawo autorskie

Narodowe Centrum Kultury poszukuje spadkobierców praw autorskich

Celem pozyskania zgody na wykorzystanie tekstów autorstwa osób do ponownego wydania w II tomie książki „Mój Ojciec” – zbioru opowiadań o polskich oficerach, ofiarach Zbrodni Katyńskiej

Biblioteki Prawo autorskie

Rozszerzony zbiorowy zarząd prawami autorskimi – czy jest możliwa digitalizacja i udostępnianie dziedzictwa kulturowego on-line?

W Polsce, w ramach Forum Prawa Autorskiego prowadzonego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, rozpoczęto niedawno publiczną dyskusję nad wprowadzeniem ECL

Prawo autorskie

Prezydent podpisał ustawę, która udostępnia m.in. zasoby archiwów

Ustawa otworzy do ponownego wykorzystania przez obywateli i biznes dane o pogodzie, zasoby bibliotek, muzeów i archiwów

Prawo autorskie

„Rozszerzone Zbiorowe Licencjonowanie” 16-17 marca br.

Konferencja organizowana jest przez MKiDN oraz WIPO. To jedno z wydarzeń polskiej prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego (CBSS) w ramach priorytetu „Kreatywność

Instytucje Prawo autorskie

Wyniki konsultacji dot. dokumentów KE – strategia Jednolitego Rynku Cyfrowego

Polska Izba Książki podtrzymała swoje stanowisko z dnia 23 maja 2015 roku

Prawo autorskie

Debata pisarzy, muzyków, dziennikarzy i naukowców o prawie autorskim i dostępie do kultury

80 proc. respondentów przyznaje, że ściąga z sieci muzykę, filmy, książki i gry

Prawo autorskie

Konsultacje w sprawie zbiorowego zarządzania prawami autorskimi

MKiDN ogłasza wstępne konsultacje, których celem jest zasięgnięcie opinii zainteresowanych środowisk co do kierunkowych rozwiązań implementujących dyrektywę w Polsce

Prawo gospodarcze

Idea Sprawiedliwości Naprawczej a zasady Kontynentalnego Prawa Karnego

Wydawnictwo Poltext poleca kolejną odsłonę serii Monografie prawnicze

Instytucje Prawo gospodarcze Rynek Polski

Konsultacje w sprawie projektu ustawy o podatku obrotowym od handlu detalicznego

Polska Izba Książki postuluje o wyłączenie handlu książkami z regulacji ustanawianych projektowaną ustawą

Prawo autorskie

Zniesienie opłat za korzystanie z utworów znajdujących się w domenie publicznej

W dniu 1 stycznia 2016 roku weszły w życie przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 r

Prawo autorskie

Dzień Domeny Publicznej

W 2016 roku domena publiczna powiększy się m.in. symfoniczne kompozycje Béli Bartóka, poezję Teresy Bogusławskiej, a także – dość kontrowersyjnie – o spuściznę Adolfa Hitlera i Benito Mussoliniego

Prawo gospodarcze

Czy prace nad Ustawą o książce zostaną wznowione?

Senator RP Czesław Reszka przekazał materiały PIK i OSK do senackiej Komisji Kultury i Środków Przekazu

Prawo autorskie

Baza danych utworów osieroconych

Zapoznaj się z podręcznikiem szkoleniowym dotyczącym bazy danych utworów osieroconych

Prawo autorskie

Legalnie nabyte treści cyfrowe mają być dostępne w całej UE

To pierwsza z pakietu propozycji KE dotyczących modernizacji unijnych przepisów o prawie autorskim

Prawo autorskie Rynek Polski Unassigned

Chomikuj.pl nie chce autocenzury

Jak informuje Gazeta Prawna, serwis internetowy domaga się uchylenia wyroku, wydanego w maju tego roku w przez Sąd w Krakowie, nakazującego mu samodzielne wyszukiwanie i blokowanie filmów

Instytucje Prawo gospodarcze

Konsultacje dot. systemu VAT w odniesieniu do e-handlu branży wydawniczo-księgarskiej

Do 18 grudnia Komisja Europejska prowadzi konsultacje na temat modernizacji systemu podatku VAT w odniesieniu do transgranicznego handlu elektronicznego