Robert K. Yin, Studium przypadku w badaniach naukowych. Wydanie II. Projektowanie, metody i zastosowania

Przegląd

Robert K. Yin
Studium przypadku w badaniach naukowych. Wydanie II
Projektowanie metody i zastosowania
Przekład: Joanna Gilewicz
Konsultacja merytoryczna: dr Grzegorz Bryda
Seria: Enchiridion

ISBN: 978-83-233-5344-7
Liczba stron: 368
Format: 16×23 cm
Rok wydania: 2024

 

Wszechstronne wprowadzenie do badań metodą studium przypadku

Badania prowadzone metodą studium przypadku (case study) pozwalają na wnikliwą analizę konkretnego zjawiska. Podręcznik Roberta K. Yina systematyzuje wiedzę o tej metodzie, pokazuje wieloaspektowy proces badawczy oraz jej przemyślane procedury.

Autor prowadzi czytelnika przez wszystkie etapy badania naukowego — od jego konceptualizacji i operacjonalizacji po analizę i prezentację danych. W nowym wydaniu materiał został wzbogacony o przykłady zastosowania studium przypadku, by pokazać, w jaki sposób aplikować teorię do praktyki badawczej i rozwiązywać potencjalne problemy. Szczegółowo omówiono generalizacje analityczne i przekrojowe syntezy przypadków. Yin sygnalizuje również deficyty stosowania case study, wskazuje obszary szczególnie narażone na błędne wnioskowanie oraz zachęca badacza do przyjęcia orientacji relatywistycznej. Książka napisana jest przystępnym językiem, a jej czytelna struktura i graficzne wyszczególnienie najważniejszych informacji pozwalają szybko przyswoić treści i rozwinąć praktyczne umiejętności. To cenne źródło wiedzy zarówno dla początkujących, jak i doświadczonych badaczy.

„Publikacja Roberta K. Yina jest fundamentem dla zainteresowanych metodologią studium przypadku, łączącym teorię z aplikacją praktyczną. Autor zręcznie demistyfikuje złożone idee, przekuwając je w konkretne narzędzia badawcze. Jasność wykładu, struktura oraz wizualne podkreślenie esencjonalnych treści ułatwiają przyswajanie wiedzy. Książka adresowana zarówno do nowicjuszy, jak i doświadczonych naukowców, stanowi nieocenione źródło wiedzy o studium przypadku”.
dr Grzegorz Bryda, CAQDAS TM Lab, Instytut Socjologii UJ

Robert K. Yin, PhD, ukończył z wyróżnieniem studia historyczne w Harvard College, stopień doktorski w dziedzinie nauk kognitywnych uzyskał w MIT. Jest prezesem COSMOS Corporation, firmy prowadzącej badania stosowane z dziedziny nauk społecznych, realizowane na zlecenie amerykańskich agencji federalnych, rządowych i regionalnych, jak również fundacji prywatnych. Uczestniczy także w pracach wielu innych grup badawczych, udzielając im wsparcia w szkoleniach zespołów prowadzących badania terenowe oraz w przygotowywaniu projektów. Jest autorem ponad 100 publikacji, w tym 11 książek.

www.wuj.pl