Daria Majewska przewodniczącą sekcji wydawnictw niezależnych Polskiej Izby Książki

W piątek 7 czerwca odbyło się zebranie sekcji wydawnictw niezależnych, na którym funkcję przewodniczącej złożyła Magdalena Hajduk-Dębowska, która już 18 czerwca br. na posiedzeniu Rady PIK przejmie funkcję prezeski całej Izby z rąk obecnej prezes Sonia Draga. Tym samym odbyły się wybory nowej przewodniczącej sekcji, zrzeszającej 14 wydawców, którą została Daria Majewska z wydawnictwo słowo/obraz terytoria.

Daria Majewska – absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Gdańskim, redaktorka, koordynatorka prac wydawniczych. Od dawna związana z gdańskim środowiskiem wydawniczym, była sekretarzem redakcji Wydawnictwa Marabut i przez 15 lat słowo/obraz terytoria, kierowała też wydawnictwem Muzeum Narodowego w Gdańsku. Brała również udział w wielu inicjatywach wydawniczych spoza Trójmiasta. Pracowała w Fundacji Hospicyjnej w Gdańsku. Od 2023 roku prezeska zarządu wydawnictwa słowo/obraz terytoria.

Sekcja Wydawnictw Niezależnych powstała 23 maja 2023 roku. Sekcja Wydawnictw Niezależnych zrzesza należące do Polskiej Izby Książki wydawnictwa niespecjalistyczne o obrotach nieprzekraczających 10 milionów złotych rocznie, których działalność charakteryzuje autorski wybór tytułów

Członkami-założycielami sekcji są następujące wydawnictwa: Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Wydawnictwo Części Proste, Wydawnictwo Dowody, Wydawnictwo Drzazgi, Wydawnictwo Dziwny Pomysł, Wydawnictwo Filtry, Wydawnictwo Karakter, Wydawnictwo Marpress, Wydawnictwo Nisza,  Wydawnictwo Pauza, Wydawnictwo Tajfuny.

Podstawowy zakres działań Sekcji to tworzenie platformy wymiany doświadczeń dla Członków, tworzenie dobrych praktyk i podejmowanie działań zmierzających do ich upowszechniania, monitorowanie i analizowanie rynku wydawniczego, reprezentowanie interesów małych niezależnych oficyn w uzgodnieniu i współdziałaniu z kierownictwem i Biurem Izby.
Pierwszą przewodniczącą Sekcji była Magdalena Hajduk-Dębowska – Wydawnictwo Karakter – do 6 czerwca 2024.

 

Skład prezydium SWN – kadencja 2023 -2027

Daria Majewska – wydawnictwo słowo/obraz terytoria – przewodnicząca Sekcji – od 6 czerwca 2024
Fabian Cieślik – Wydawnictwo Marpress
Anita Musioł – Wydawnictwo Pauza
Małgorzata Ogonowska – Wydawnictwo Części Proste

SKŁAD SWN:

Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana
słowo/obraz terytoria
Wydawnictwo Części Proste
Wydawnictwo Dowody
Wydawnictwo Drzazgi
Wydawnictwo Dziwny Pomysł
Wydawnictwo Filtry
Wydawnictwo JanKa
Wydawnictwo Karakter
Wydawnictwo Marpress
Wydawnictwo Nisza
Wydawnictwo Pauza
Wydawnictwo Tajfuny
Zakład Narodowy im. Ossolińskich

 

za Polska Izba Książki

Kategorie: Instytucje