Laureaci 64. Konkursu PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki

W Konkursie PTWK Najpiękniejsze Polskie Książki 2023 wzięło udział 118 firm wydawniczych, które nadesłały 233 tytuły opracowane przez polskich twórców formy książek. Wydawcy nagrodzonych i wyróżnionych pozycji otrzymują dyplomy honorowe, zaś drukarnie listy gratulacyjne. Twórcom opracowań edytorsko-artystycznych przyznawane są dyplomy i nagrody finansowe.

Jury Główne Konkursu w składzie: dr hab. Ewa Repucho – przewodnicząca, Magdalena Frankowska, dr hab. Małgorzata Gurowska, Ryszard Kryska, Filipka Rutkowska, Andrzej Tomaszewski, prof. Mieczysław Wasilewski oraz Ania Wieluńska, w wyniku tajnego głosowania przyznało 6 równorzędnych nagród regulaminowych, nagrodę honorową oraz 40 wyróżnień.

Po raz drugi w ponad 60-letniej historii konkursu, Jury przyznało Grand Prix.

GRAND PRIX:

POLSKI TEATR TAŃCA W POZNANIU
RYSZARD BIENERT
ANDRZEJ GRABOWSKI
Drukarnia DRUKMANIA

Nagrody i wyróżnienia otrzymały następujące książki:

Wyniki 64. Konkursu NPK

Kategorie: Nagrody