“Puste schroniska” hasłem tegorocznej edycji Konkurs na najlepsze opowiadanie

Przegląd

Organizator 20. Międzynarodowego Festiwalu Opowiadania, Towarzystwo Aktywnej Komunikacji, ogłasza konkurs na najlepsze opowiadanie roku 2024. Hasło tegorocznej edycji: Puste schroniska.

Przygotowując referat narracyjny na zaproponowany przez organizatorów konkursu temat, należy głęboko w sobie rozważyć staroświecki koncept pustki, jak również przeanalizować praktyczne rozwiązania urbanistyczne umożliwiające skorzystanie ze schronu przez osoby niesłyszące alarmów przeciwlotniczych i niedowidzące przyszłości, osoby zagubione w przeszłości oraz generalnie zamknięte w sobie. Warto też pogłębić wiedzę o historycznych zaszłościach między stronnictwami PTSM i BDSM, dobrze się zastanowić nad zabraniem do siebie pupila tylko na Święta, w ogóle nad ideą ‘brania pupila’ zresztą, podobnie jak nad etycznymi konsekwencjami ulegania ideom ‘brania’ i ‘posiadania’ czegokolwiek. Można też napisać i przysłać coś z zupełnie innej bajki, protestując w ten sposób przeciw samej idei ‘konkursu literackiego’ i skutecznie przeciwstawiając się archaicznej koncepcji ‘nagrody’ jako niezaprzeczalnie afirmującej symboliczną i finansową przemoc.

Zgłoszenia (opowiadanie nie dłuższe niż 10 stron – 18 tys. znaków ze spacjami) należy przesłać  na adres konkurs@opowiadania.org do 31 maja 2024 roku.

W treść e-maila należy wpisać informacje kontaktowe (imię i nazwisko, adres korespondencyjny, numer telefonu). Zgłoszenia będą rejestrowane pod numerami zgodnymi z kolejnością nadejścia i anonimowo przekazane jurorom konkursu; do czasu ogłoszenia wyników nazwiska autorów znane będą wyłącznie organizatorowi.

Nazwiska laureata, laureatki, laureatów lub laureatek poznamy w październiku 2024 roku podczas finału Międzynarodowego Festiwalu OPOWIADANIA we Wrocławiu. Zwycięzcy zostaną powiadomieni wcześniej, telefonicznie lub pocztą elektroniczną.

 

Kategorie: Nagrody