Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu

Program Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu

Przegląd

Program pomaga polskim wydawnictwom publikować francuskie książki w polskich tłumaczeniach. Termin składania wniosku do czwartku 21 lutego 2024.

Przeznaczenie dotacji: wypłata zaliczki lub kwoty ryczałtowej (przewidzianej w umowie między wydawcą francuskim a polskim) tytułem licencji. Wsparcie może obejmować również koszty udostępnienia plików ikonograficznych.

Wydawca w ramach jednej sesji może zgłosić jeden tytuł.

WAŻNE!

  • Instytut Francuski w Paryżu już nie akceptuje wniosków dotyczących książek, dla których polskie wydawnictwo już wpłaciło zaliczkę lub kwotę ryczałtową oraz ewentualną kwotę za udostępnienie plików ikonograficznych. Wnioskodawca musi powiadomić francuskiego wydawcę, że zamierza złożyć wniosek w ramach Programu Wsparcia Wydawniczego Instytutu Francuskiego w Paryżu, aby zaczekał na zaliczkę wypłaconą przez Instytut Francuski w Paryżu (proces może trwać kilka miesięcy od ogłoszenia wyników).
  • Program nie dotyczy książek w domenie publicznej (chyba że umowa z francuskim wydawnictwem dotyczy wstępu, posłowia lub opracowania książki, wciąż objętych prawami autorskimi), podręczników szkolnych, książek technicznych i poradników.
  • Przewidziany termin wydania zaproponowanego tytułu nie może być wcześniejszy niż 27 czerwca 2024.

Formularz zgłoszeniowy oraz szczegółowe informacje na stronie Instytutu Francuskiego (tutaj)

Kategorie: Instytucje