Ambasador Nowej Europy – nabór do konkursu

Ambasador Nowej Europy – nabór do konkursu

Przegląd

Ogłoszono jedenastą edycję konkursu wydawniczego AMBASADOR NOWEJ EUROPY.  Zgłoszenia od wydawców, które należy przesłać na adres ambasador@ecs.gda.pl, przyjmowane są do 29 lutego 2024 roku.

Każdy wydawca może zgłosić do konkursu maksymalnie 5 tytułów wydanych w 2023 roku. Za rok wydania uznaje się również wznowienia, wydania kolejne, wydania uzupełnione i poprawione. Konkurs otwarty jest na różnorodne formy wydawnicze i literackie – reportaże, eseistykę, biografie, beletrystykę, książki naukowe i popularnonaukowe – historyczne i politologiczne, również wydawnictwa w postaci komiksów. W konkursie nie biorą udziału przewodniki turystyczne, wydawnictwa albumowe i krajoznawcze.

Nie narzucamy żadnych ograniczeń tematycznych. Zgłoszone książki mogą poruszać zagadnienia z dziedzin historii, polityki, socjologii, filozofii lub dowolnej innej związanej z Europą. Ważne, by autorskie spojrzenie na temat Europy było unikalne i otwierało nowe perspektywy. Doceniamy wkład autorów w tworzenie literatury, która odważnie podchodzi do tematu Europy i stawia ważne pytania – mówi dr Arkadiusz Smagacz z Działu Naukowego i Biblioteki ECS, sekretarz kapituły nagrody. – Jesteśmy przekonani, że różnorodność form literackich pozwoli na lepsze zrozumienie złożoności tematu i umożliwi nowatorskie podejście do narracji.

Nagrodą dla autora jest tytuł AMBASADORA NOWEJ EUROPY, a także medal, nagroda finansowa oraz dyplom.  Nagrodą dla wydawcy jest medal oraz dyplom, jako wyraz uznania za wprowadzenie do obiegu wartościowej literatury.

Szczegółowe zasady udziału w konkursie zawarte są w regulaminie.

Organizatorami konkursu są Europejskie Centrum Solidarności w Gdańsku oraz Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka Jeziorańskiego we Wrocławiu

Kapituła konkursu
Basil Kerski | przewodniczący, dyrektor Europejskiego Centrum Solidarności
dr Arkadiusz Smagacz | sekretarz kapituły, Dział Naukowy i Biblioteki ECS
dr Kamila Łabno-Hajduk | Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
dr Jakub Kufel | kierownik Działu Naukowego i Biblioteki ECS
Piotr Leszczyński | redaktor „Przeglądu Politycznego”, Magazynu Polsko-Niemieckiego DIALOG oraz portalu Forum Dialogu
Magdalena Madey | Dział Naukowy i Biblioteki ECS
dr Iwona Reichardt | członkini zarządu Kolegium Europy Wschodniej im. Jana Nowaka-Jeziorańskiego we Wrocławiu
dr Przemysław Ruchlewski | zastępca dyrektora ECS ds. naukowych i zbiorów
Iwona Szymichowska | Dział Naukowy i Biblioteki ECS

 

Formularz zgłoszeniowy

Regulamin

 

źródło Europejskie Centrum Solidarności

Kategorie: Nagrody