Merlin Group złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Merlin Group złożyła w sądzie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego

Przegląd

Merlin Group złożyła w sądzie rejonowym w Warszawie wniosek o otwarcie postępowania sanacyjnego, podała spółka. W załączniku do wniosku przedstawiono m. in. wstępny plan restrukturyzacyjny wraz z uzasadnieniem wskazującym, że jego wdrożenie przywróci spółce zdolność do wykonywania zobowiązań.

Spółka przekazała też – jako treść opóźnionej informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione 20 grudnia 2023 r. – że zarząd został poinformowany o złożeniu przez wierzyciela spółki 14 lipca 2023 r. do Sądu Rejonowego w Warszawie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki. Powodem złożenia wniosku było istniejące wymagalne zadłużenie spółki względem wierzyciela. Postanowieniem z 16 listopada 2023 r. Sąd ustanowił Dariusza Brzezińskiego tymczasowym nadzorcą sądowym, podano .

„Zarząd wskazuje, iż podjęta decyzja o opóźnieniu informacji poufnej miała na celu analizę sytuacji prawnej w jakiej znalazła się spółka i przygotowanie odpowiednich działań naprawczych, co nastąpiło w dniu 16 stycznia 2024 r., poprzez złożenie wniosku o otwarcie postępowania sanacyjnego. Niezwłoczne ujawnienie tej informacji mogłoby naruszyć prawnie uzasadnione interesy spółki, wpływając negatywnie na prawidłową ocenę możliwości dalszego funkcjonowania spółki. W ocenie zarządu, nie istniały przesłanki wskazujące na to, iż opóźnienie ujawnienia niniejszej informacji poufnej mogło wprowadzić w błąd opinię publiczną. Zarząd wskazuje, iż podjął niezbędne działania do zachowania w poufności tej informacji poufnej, aż do momentu podania jej do publicznej wiadomości” – czytamy dalej w komunikacie.

 

 

źródło Inwestycje.pl

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Merlin Group