Położna w systemie ochrony zdrowia w Polsce – nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Książka przedstawia aktualny status oraz zasady wykonywania zawodu położnej w Polsce. Omówiono w niej kompetencje, prawa i obowiązki położnych, a także ich rolę w systemie ubezpieczenia zdrowotnego. Jest to jedyna monografia na ten temat na rynku wydawniczym. Publikacja w zamierzeniu autorki ma stanowić czytelne i przejrzyste kompendium podstawowej wiedzy o zawodzie w aspekcie prawnym i organizacyjnym dla każdej osoby wykonującej lub zamierzającej wykonywać zawód położnej.

Książka adresowana jest przede wszystkim do położnych oraz zarządzających podmiotami, w których udzielane są świadczenia zdrowotne przez położne, a także do studentów kierunku położnictwo oraz innych osób zainteresowanych problematyką ochrony zdrowia w Polsce.

Patronat: Polskie Towarzystwo Położnych, pielegniarki.info.pl, Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Tagi: Difin