Nagroda KLIO 2023 – laureaci

Nagroda KLIO 2023 – laureaci

Przegląd

Jury nagrody w składzie: prof. Tomasz Szarota – przewodniczący, prof. Jacek Banaszkiewicz, red. Piotr Dobrołęcki, prof. Maciej Janowski, prof. Jan Kieniewicz, prof. Halina Manikowska, red. Marian Turski i red. Tomasz Urzykowski, spośród 208 propozycji książek wydanych w latach 2022–2023 wybrało laureatów Nagrody KLIO 2023.

W kategorii autorskiej

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymał:
• Sławomir Łotysz – za książkę „Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)

Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
• Jakub Gałęziowski – za książkę „Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)

Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:
• Paweł Kowal – za książkę „Abakanowicz. Trauma i sława” (Wydawnictwo Agora przy współpracy z Instytutem Studiów Politycznych PAN)

W tej kategorii nominowani byli:

 • Paweł Kowal za książkę “Abakanowicz. Trauma i sława” (Wydawnictwo Agora),
 • Sławomir Łotysz za książkę “Pińskie błota. Natura, wiedza i polityka na polskim Polesiu do 1945 roku” (Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych UNIVERSITAS)
 • Jakub Gałęziowski za książkę “Niedopowiedziane biografie. Polskie dzieci urodzone z powodu wojny” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna).

W kategorii monografia naukowa

Nagrodę I stopnia w wysokości 18 000 zł otrzymał:
• Anna Agnieszka Dryblak za książkę „Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu” (Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego)
Nagrodę II stopnia w wysokości 9 000 zł otrzymuje:
• Natalia Judzińska za książkę „Po lewej stronie sali” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna)
Nagrodę III stopnia w wysokości 5 200 zł otrzymuje:
• Dorota Dukwicz za książkę „Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771″ (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)

W tej kategorii nominowani byli:

 • Natalia Judzińska za książkę “Po lewej stronie sali” (Wydawnictwo Krytyka Polityczna),
 • Dorota Dukwicz za książkę “Na drodze do pierwszego rozbioru. Rosja i Prusy wobec Rzeczypospolitej w latach 1768–1771” (Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk)
 • Anna Agnieszka Dryblak za książkę “Piastowskie fundacje klasztorów żeńskich w Polsce XIII wieku. Między recepcją obcych wzorców a tworzeniem oryginalnego modelu” (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego).

W kategorii edytorskiej

Równorzędne wyróżnienia otrzymali:
• Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę „Tadeusz Gajcy, Opowieść z innego świata. Widma”
• Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za książkę, „Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918″
• Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę „Aurelia Wyleżyńska, Kroniki wojenne 1939-42, Kroniki wojenne 1939-1944″ w opracowaniu Grażyny Pawlak i Marcina Urynowicza
• Wydawnictwo Instytutu De Republica za książkę „Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty” (redakcja naukowa: Janusz Górski)
• Instytut Badań Literackich PAN za 4-tomową edycję: „Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – Listy” w opracowaniu Beaty Dorosz przy współpracy Pawła Kądzieli

W tej kategorii Jurorzy postanowili także przyznać NAGRODĘ SPECJALNĄ za edycję w 36 tomach „Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy”. Edycję przygotował Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa DiG. Koordynator serii Katarzyna Person we współpracy z Eleonorą Bergman i Tadeuszem Epszteinem.

W tej kategorii nominowani byli:

 • Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie za książkę “Sztuka w mundurze. Krakowski Oddział Grobów Wojennych 1915-1918”,
 • Państwowy Instytut Wydawniczy za książkę “Tadeusz Gajcy, Opowieść z innego świata. Widma” oraz książkę “Aurelia Wyleżyńska, Kroniki wojenne 1939-42, Kroniki wojenne 1939-1944”,
 • Instytut Badań Literackich PAN za 4-tomową edycję “Mieczysław Grydzewski, Kazimierz i Halina Wierzyńscy – Listy”,
 • Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma (przy współpracy Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego i Wydawnictwa DiG) za edycję w 36 tomach “Archiwum Ringelbluma. Konspiracyjne Archiwum Getta Warszawy” i Wydawnictwo Instytutu De Republica za książkę “Mazurek Dąbrowskiego. Obrazy, słowa, nuty”.

W kategorii varsaviana

Nagrodę I stopnia w wysokości 10 000 zł otrzymał:
• Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za książkę „Pałac Staszica” (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk)
Trzy równorzędne wyróżnienia otrzymują:
• Stefan Szczepłek za książki „Warszawa idzie na mecz tom 1 i 2″ (Skarpa Warszawska)
• Agnieszka Witkowska-Krych za książkę „Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim” (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma)
• Agata Napiórska za książkę „Ha-Ga. Obrazki z życia” (Wydawnictwo Marginesy)

W tej kategorii nominowani byli:

 • Agnieszka Witkowska-Krych za książkę “Dziecko wobec Zagłady. Instytucjonalna opieka nad sierotami w getcie warszawskim” (Żydowski Instytut Historyczny im. Emanuela Ringelbluma),
 • Małgorzata Omilanowska-Kiljańczyk za książkę “Pałac Staszica” (Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk),
 • Agata Napiórska za książkę “Ha-Ga. Obrazki z życia” (Wydawnictwo Marginesy)
 • Stefan Szczepłek za dwa tomy książki “Warszawa idzie na mecz” (Skarpa Warszawska).

 

 

Kategorie: Nagrody
Tagi: Nagroda KLIO