MUZA: szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023r.

MUZA: szacunkowe wyniki finansowe za III kwartały 2023r.

Przegląd

Zarząd Muza S.A. w Warszawie podał do publicznej wiadomości szacunkowe wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Muza S.A. oraz Emitenta, za III kwartały 2023 r., tj. za okres 01.01.2023-30.09.2023.

– Szacunkowy przychód ze sprzedaży Grupy Muza S.A wyniósł 53.295 tys. zł, wobec 27.607 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Szacunkowy wynik netto Grupy Muza S.A wyniósł 10.085 tys. zł zysku wobec 1.665 tys. zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

– Szacunkowy przychód ze sprzedaży Muza S.A wyniósł 48.652 tys. zł, wobec 23.161 tys. zł w analogicznym okresie roku ubiegłego.

– Szacunkowy wynik netto Muza S.A wyniósł 9.626 tys. zł zysku wobec 1.003 tys. zł zysku w porównywalnym okresie roku ubiegłego.

Powyższe wyniki finansowe stanowią szacunki uzyskane w trakcie przygotowywania sprawozdania finansowego, a zatem wyniki opublikowane ostatecznie w raporcie za III kwartały 2023 roku mogą, w ograniczonym stopniu, odbiegać od powyżej przedstawionych wielkości.

źródło Bankier.pl – raport bieżący MUZA SA

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: MUZA