Arthur Greiser, Biografia i proces namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty

Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego zaprasza na uroczystą premierę książki autorstwa dwóch znanych prawników – dra h.c. UŁ Dietera Schenka i prof. Witolda Kuleszy pt. „Arthur Greiser. Biografia i proces namiestnika III Rzeszy w Kraju Warty”.

 

Spotkanie z udziałem autorów monografii odbędzie się na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego przy ulicy S. Kopcińskiego 8/12 w Łodzi, jutro, 28 listopada 2023 r. o godz. 17.00 w Auli Niebieskiej 2.63.

 

Autorzy publikacji to wybitni naukowcy, których prawno-historyczne badania stanowią istotny głos w podtrzymywaniu pamięci o zbrodniach hitlerowskich. Dieter Schenk – niemiecki kryminolog prowadzący badania nad zbrodniami hitlerowskimi, w 2017 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego. Witold Kulesza – profesor nauk prawnych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Łódzkiego, w latach 2000–2006 dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Arthur Greiser był modelowym funkcjonariuszem NSDAP, gauleiterem tzw. Kraju Warty i namiestnikiem państwa (Reichsstatthalter) w części okupowanej Polski włączonej do Rzeszy. Przeszedł wszystkie szczeble awansu aż do kręgu zaufanych Hitlera, wykazując własną inicjatywę w realizacji zbrodniczego planu likwidacji wszystkiego, co świadczyło o polskości ziemi, którą miał zniemczyć. Autorzy książki szczegółowo omawiają etapy rozpoczętej w Gdańsku kariery Greisera oraz kształtowanie się osobowości nazistowskiego władcy odpowiedzialnego za ludobójstwo dokonane na Polakach i Żydach. Przedstawiają dowody zbrodni oraz złożone zagadnienia historyczne i prawne.

więcej o książce TUTAJ

Kategorie: Historia, Wydarzenia