Rusza nabór do 13. edycji programu Wyszehradzkich Rezydencji Literackich!

Ruszył nabór do 13. edycji programu stypendialnego dla pisarzy, poetów, tłumaczy literatury, krytyków, eseistów i dziennikarzy z Polski, Czech, Słowacji i Węgier.

32 rezydentów zrealizuje swoje projekty w w Pradze, Bratysławie, Budapeszcie lub Krakowie w wybranym okresie czasu:

  • 1. maja – 12. czerwca 2024 (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub
  • 1. września do 30. listopada 2024 (Standardowa Edycja Jesienna).

Stypendium obejmuje pobyt w wybranym mieście oraz miesięczne stypendium w wysokości 1,300 EURO brutto (Kompaktowa Edycja Wiosenna) lub 2,400 EUR brutto (Standardowa Edycja Jesienna) oraz wsparcie ze strony Instytucji Goszczącej w przygotowaniu pobytu, organizacji spotkań literackich, wywiadów i warsztatów, a także nawiązywaniu kontaktów z wydawcami i krytykami literackimi.więcej

Program ma wspierać pracę i mobilność Rezydentów Literackich oraz tworzyć platformy wymiany informacji. Dodatkowo program umożliwia rozwój i promocję literatury państw Grupy Wyszehradzkiej na terenie Europy Środkowej. Uczestnicy mają niepowtarzalną okazję do promocji własnej twórczości, jak i możliwość skonfrontowania jej z odbiorcami, nawiązania dialogu, który pozwoli rozwijać ich projekty.

Stowarzyszenie Willa Decjusz zaprasza do nadsyłania zgłoszeń. O stypendium mogą ubiegać się pisarze, poeci i tłumacze literaccy z krajów V4 z co najmniej jedną publikacją książkową oraz eseiści, krytycy literaccy, publicyści i dziennikarze z co najmniej 3 publikacjami w gazetach, czasopismach lub mediach elektronicznych (min. 18 lat).więcej

 

Aplikacje przyjmowane są do 15 października br. i odbywa się poprzez Formularz aplikacyjny.
 

 

Kategorie: Instytucje