Raport – Praktyki lekturowe społeczności akademickiej

Przegląd

Na stronie Polskiej Izby książki ukazał się raport Praktyki lekturowe społeczności akademickiej. Analiza wyników badania opinii kadry naukowej i dydaktycznej oraz studentów polskich uczelni akademickich

Projekt badania został sfinansowany ze środków Stowarzyszenia Autorów i Wydawców Copyright Polska i skorzystał ze wsparcia Grupy Wydawniczej PWN.

Badanie przeprowadzono w dniach 15.05-10.06.2023 na wyczerpującej próbie 136 uczelni akademickich metodą CAWI (Computer Assited Web Interviewing). Dzięki współpracy z władzami uczelni i mocnemu wsparciu środowisk bibliotek naukowych uzyskano 2855 ankiet od pracowników naukowych i dydaktycznych oraz 5311 ankiet od studentów tych samych uczelni.

Postawiono następujące pytania badawcze: Jakiego typu książek używała społeczność akademicka: oryginałów cyfrowych, oryginałów drukowanych czy też ich kopii? Jakie były źródła tych książek (jaki był do nich dostęp)? Jak ważna dla użytkowników książek (w ich różnych wersjach) była kwestia praw autorskich? Jak była oceniana własna uczelnia, jeśli idzie o zapewnienie dostępu do niezbędnych źródeł wiedzy? Jak oceniono biblioteki naukowe? Czy i jak dalece różniły się opinie kadry i studentów, jeśli idzie o badane kwestie?

Odpowiedzi na pytania dotyczyły sytuacji w roku akademickim 2022/23.

Poniżej materiały do pobrania:

Abstrakt badania PIK

Raport z badania

 

 

źródło Polska Izba Książki

Kategorie: Rynek Polski