Kraków Miasto Literatury UNESCO ogłasza nabór na rezydencję Kraków-Wilno!

Rezydencja dedykowana jest pisarkom/pisarzom i tłumaczkom/tłumaczom z Wilna Miasta Literatury UNESCO. Rezydencje obejmą 4-tygodniowy pobyt w Pałacu Potockich, w samym sercu krakowskiego Starego Miasta.

Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 15 września.

W ramach rezydencji oferowany jest:
– 4-tygodniowy pobyt w Pałacu Potockich, w okresie: 15 października – 15 grudnia,
– oprócz stypendium (500 EUR brutto) pokrycie kosztów transportu do i z Krakowa,
– Krakowskie Biuro Festiwalowe zagwarantuje rezydentom i rezydentkom możliwość uczestniczenia w życiu literackim miasta i pomoże w promocji ich twórczości w Polsce.

Oczekiwania związane z kandydatem:
– związek z Wilnem Miastem Literatury UNESCO,
– co najmniej jedna opublikowana książka (beletrystyka lub literatura faktu), zbiór poezji, scenariusz filmowy lub teatralny,
– praca nad projektem literackim podczas rezydencji,
– znajomość języka angielskiego na poziomie średnio zaawansowanym,
– gotowość do uczestnictwa w życiu literackim Krakowa, w tym w wydarzeniach, spotkaniach, wywiadach promocyjnych czy festiwalach,
– rezydenci zostaną również poproszeni o napisanie tekstu (beletrystyka lub literatura faktu), który będzie nawiązywał do Krakowa (min. 6 000 do maks. 11 000 znaków ze spacjami) i w przyszłości zostanie opublikowany w zbiorowej pracy w celach promocyjnych.

Wymagane dokumenty wymienione poniżej należy przesłać na adres: residencies@miastoliteratury.pl

formularz zgłoszeniowy
– fragment opublikowanego tekstu (w języku polskim lub angielskim), nie dłuższy niż 2 strony,
– biografia/CV
– opcjonalnie: list referencyjny/motywacyjny

Aby złożyć wniosek, należy wypełnić formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi dokumentami do 15 września 2023 r.

Program rezydencjalny Krakowa Miasta Literatury UNESCO skierowany jest do młodych pisarzy i wschodzących talentów z Miast Literatury UNESCO na całym świecie. Program wyrósł z głębokiego przekonania, że Sieć stwarza doskonałe możliwości rozwoju połączeń i kontaktów, promuje mobilność i umożliwia profesjonalizację pisarzy. Celami programu są: promowanie Sieci Miast Kreatywnych UNESCO, stworzenie szansy dla pisarzy do zaprezentowania ich pracy środkowoeuropejskiej publiczności, wspieranie większej różnorodności w polskim i środkowoeuropejskim środowisku literackim oraz umożliwienie lokalnym twórcom nawiązania kontaktów z zagranicznymi pisarzami.

Program Rezydencjalny jest kluczowym punktem strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO, realizowanej przez Krakowskie Biuro Festiwalowe, który wypełnia priorytet wzmacniania międzynarodowej współpracy w polu kultury i przemysłów kreatywnych.

 

Kategorie: Instytucje