Aktualne światowe trendy w branży księgarskiej

EIBF (The European and International Booksellers Federation) opublikował raport Global Bookselling Markets za rok 2022, który przedstawia aktualne trendy w branży, analizuje wpływ inflacji na księgarnie i wskazuje różne ścieżki rozwoju, jakie mogą one obrać w przyszłości.

Rok 2022 był rokiem transformacji i zmian w branży księgarskiej po dwóch bezprecedensowych latach zakłóceń. Patrząc na ogólną wielkość sprzedaży książek na wszystkich analizowanych rynkach, można zaobserwować dwie wyraźne tendencje na całym świecie. Połowa analizowanych rynków odnotowała w ubiegłym roku wyraźny spadek sprzedaży książek, druga połowa zaobserwowała stabilność (w niektórych przypadkach także zwiększenie obrotów).

Ogólnie rzecz biorąc, spadek ten można wytłumaczyć dwoma głównymi czynnikami. Z jednej strony wyjątkowe okoliczności w 2021 r.: po miesiącach zamknięcia księgarnie zostały ponownie otwarte, co zwiększyło sprzedaż do najwyższego poziomu od 10 lat, zwłaszcza w okresie Bożego Narodzenia. Tym samym, jeśli dane dotyczące sprzedaży za 2022 r. nadal przynoszą pozytywne i zachęcające wyniki, to w porównaniu z rokiem poprzednim wydają się one bardzo skromne. Z drugiej strony rosnąca przez cały 2022 rok inflacja oraz kryzys energetyczny, częściowo spowodowany wybuchem rosyjskiej inwazji na Ukrainę, ograniczyły siłę nabywczą czytelników, a także zwiększyły koszty produkcji w branży.

Global overview of the bookselling markets in 2022

 

Raport opiera się na ankiecie przeprowadzonej przez EBIF w ubiegłym półroczu. Krajowe stowarzyszenia księgarzy i członkowie stowarzyszeni EBIF z szesnastu krajów odpowiedzieli na kwestionariusz, zapewniając wgląd w sytuację na swoich rynkach i potencjalne kierunki, w jakich może zmierzać ten sektor: Republika Czeska, Finlandia, Francja, Niemcy, Irlandia , Włochy, Łotwa, Holandia, Nowa Zelandia, Norwegia, Portugalia, Hiszpania, Szwecja, Szwajcaria, Wielka Brytania i Stany Zjednoczone.

Pełen raport TUTAJ

O autorze