Wydawnictwo BIS przygotowało wznowienie książki Moniki Kowaleczko-Szumowskiej „Fajna Ferajna”

Przegląd

Fajna Ferajna to niezwykłe wspomnienia dzieci z Powstania Warszawskiego.

Przeżyli Powstanie Warszawskie, choć nieraz byli w poważnych opałach. Halinka ratowała psy i koty. „Kazimierz” przekazywał meldunki i roznosił powstańczą prasę. „Hipek” pełnił służbę w warszawskich kanałach. Mirek uciekł z domu, by walczyć na pierwszej linii. Żydowscy bracia Zalman i Perec przyłączyli się do powstańców po upadku getta i tułaczce po ulicach Warszawy. Dziewięcioletni Jureczek był najmłodszym zaprzysiężonym żołnierzem AK i służył na Mokotowie. Basia ukrywała się w nieludzkich warunkach w warszawskich piwnicach. A łączniczka Jaga, już niemal dorosła, podnosiła wszystkich na duchu w najtrudniejszych chwilach.

Na podstawie książki autorka, wspólnie z reżyserem Tomaszem Stankiewiczem, napisała scenariusz filmu dla dzieci i młodzieży „Fajna ferajna czyli powstanie oczyma dzieci”. Film można obejrzeć m.in. w Muzeum Powstania Warszawskiego oraz na spotkaniach z autorką, które są niezwykłą lekcją historii dla młodego pokolenia.

 

To wydarzyło się naprawdę. Wszyscy bohaterowie

Fajnej Ferajny przeżyli Powstanie Warszawskie jako

dzieci. Opowiadania zostały napisane na podstawie

ich relacji zachowanych w Archiwum Historii Mówionej

Muzeum Powstania Warszawskiego, rozmów,

listów, które mi podarowali, i innych materiałów.

Bardzo dziękuję moim bohaterom i przyjaciołom:

„Kalinie”, Jadze, Jureczkowi, „Hipkowi”, „Kazimierzowi”,

Basi, Halusi i Melce za czas i serce, które mi

poświęcili.

Monika Kowaleczko-Szumowska

 

 

Tagi: BIS