Religia, literatura, hermeneutyka

Przegląd

 

Religia, literatura, hermeneutyka
Redakcja: Krzysztof Mech
Seria: Jagiellońskie Monografie Religioznawcze
Format: 15,8×23,5 cm
Rok wydania: 2023
Cena: 44,10 zł

 

Niniejszy zbiór rozpraw wpisuje się w coraz dynamiczniej rozwijające się badania interdyscyplinarne prowadzone na pograniczu religii i literatury, religii i filozofii oraz filozofii i literatury. Już z tego powodu książka zasługuje na uwagę w świecie akademickim, przełamuje bowiem tradycyjne bariery między wąskimi specjalizacjami badawczymi związanymi z – często sztucznie – oddzielanymi od siebie dziedzinami i dyscyplinami naukowymi. Można nawet powiedzieć, że została napisana i zredagowana w duchu humanistyki integralnej, łączącej rozmaite metody i programy badawcze.

 

Czytelnikami tomu będą zapewne nie tylko filozofowie czy religioznawcy, lecz także badacze literatury. Ci ostatni znajdą w nim niestandardowe interpretacje prozy Lwa Tołstoja, Franza Kafki, Brunona Schulza, Tadeusza Różewicza, C.S. Lewisa czy Franka Herberta, związane z perspektywą religijną, zwłaszcza z mitami mesjańskimi.
Z recenzji prof. dr. hab. Ireneusza Ziemińskiego

www.wuj.pl