Od psychologii pracy do neuronauki

Przegląd

Od psychologii pracy do neuronauki
Monografia Jubileuszowa dla Profesora Tadeusza Marka
Redakcja: Halszka Ogińska, Józef Maciuszek, Bożena Gulla, Krystyna Golonka

Liczba stron: 420
Format: 16,5×23,5 cm

 

Prezentowana monografia jest zbiorem prac naukowych badaczy zajmujących się problematyką psychologii pracy, neuroergonomii i neuronauki. Ukazuje nowe osiągnięcia w tych dziedzinach. Autorów łączy osoba prof. dr. hab. Tadeusza Marka, wybitnego naukowca, zarazem Dostojnego Jubilata, któremu zbiór ten pragną ofiarować.

„Książka mająca na celu uhonorowanie profesora Tadeusza Marka, jednej z najważniejszych postaci polskiej psychologii i neuronauki, składa się z artykułów dotyczących bardzo różnych kwestii. Nie ma w tym nic dziwnego, bowiem zainteresowania naukowe Jubilata są mocno zróżnicowane (a przy tym, co godne najwyższego podziwu, zawsze głębokie). Książka jest niezwykle interesująca poznawczo, a w przypadku wielu tekstów ma też niezaprzeczalne walory aplikacyjne”.
Z recenzji prof. dr. hab. Dariusza Dolińskiego

Drodzy Czytelnicy!
Oddajemy do Państwa rąk monografię jubileuszową wydaną dla uhonorowania dorobku i wieloletniej pracy naukowej, dydaktycznej i organizacyjnej prof. dr. hab. Tadeusza Marka. Jest ona zbiorem prac naukowych, chociaż znalazły się między nimi również teksty o charakterze metarefleksji nad stanem nauki. Jesteśmy, jako redaktorzy, przekonani, że taka konstrukcja niezwykle pasuje do sylwetki Pana Profesora – z jednej strony Dostojnego Jubilata i wielce szanowanego naukowca, z drugiej – wyrazistej osobowości. Dlatego najpierw kilka słów niezwiązanych z dorobkiem naukowym Profesora.

Kontakt z Panem Profesorem pozostawia zawsze wrażenie niesamowitej energii, natychmiast udzielającej się otoczeniu i kierowanej na mnóstwo rozmaitych spraw. Poważnym treściom towarzyszą wyśmienite żarty i anegdoty, a zainteresowaniom naukowym niezwykle szerokie horyzonty, liczne zaangażowania, oryginalne hobby i nieco ekscentryczne zamiłowania. Gdy dodamy do tego eleganckie, kolorowe garnitury, krawaty i poszetki, to staje się jasne, że Pana Profesora nie da się nie zauważyć, nie zapamiętać, a jego postać emanuje ogromną charyzmą.

Książka, którą mają Państwo przed sobą, jest zbiorem prac napisanych przez osoby związane z Profesorem – kolegów, uczniów/wychowanków oraz wieloletnich współpracowników. Wśród autorów poszczególnych tekstów znajdują się przedstawiciele różnych pokoleń badaczy, współpracownicy z różnych etapów Jego pracy zawodowej, z wielu ośrodków akademickich (polskich i zagranicznych),
doktoranci, osoby organizacyjnie z Nim związane na różnych etapach pracy zawodowej.
Ze Słowa wstępnego
.

www.wuj.pl