Bezpieczeństwo narodowe Rzeczypospolitej Polskiej – nowość wydawnictwa Difin

Przegląd

Książka jest bogatym źródłem wiedzy o bezpieczeństwie narodowym. Przedstawiono w niej szeroką wykładnię:

– współczesnego postrzegania bezpieczeństwa narodowego i bezpieczeństwa państwa,
– środowiska bezpieczeństwa narodowego,
– zagrożeń bezpieczeństwa narodowego,
– organizacji: bezpieczeństwa politycznego, militarnego, ekonomicznego, informatycznego, społecznego i ekologicznego państwa,
– polityki bezpieczeństwa narodowego,
– strategii bezpieczeństwa narodowego,
– zarządzania bezpieczeństwem narodowym,
– kształtowania bezpieczeństwa narodowego w środowisku międzynarodowym,
– współczesnych specyficznych determinantów bezpieczeństwa narodowego,
– nowych kierunków wiedzy o bezpieczeństwie narodowym.

Praktycznym i użytecznym uzupełnieniem publikacji jest załącznik zawierający Zestawienie definicji i interpretacji podstawowych terminów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Książka adresowana jest przede wszystkim do studentów i doktorantów oraz nauczycieli akademickich kierunków studiów związanych z bezpieczeństwem narodowym. Może stanowić również bogate źródło informacji dla osób zajmujących się zawodowo tą dziedziną.

 

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

 

 

Tagi: Difin