Radykalne oko – nowość Andrzeja Turowskiego

Wydawnictwo Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie ma przyjemność przedstawić najnowszą publikację – książkę autorstwa profesora Andrzeja Turowskiego “Radykalne oko. O Witkacym, Kobro, Strzemińskim, Themersonach, Żarnowerównie i innych twórcach sztuki wzbudzającej niepokój”.

Autor po wielu latach dokonuje istotnej zmiany w badaniach nad awangardą, pierwszą wojnę światową traktując jako wydarzenie kluczowe w historii XX-wiecznego modernizmu.

Książkę spinają dwa rozdziały dotyczące podróży, które określają historyczne i problemowe ramy rozważań o nowoczesności. Wyprawa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Bronisława Malinowskiego „do tropików” oraz związana z emigracyjnymi losami Teresy Żarnowerówny, wędrówka artystki, która między 1940 a 1945 rokiem próbowała przedostać się z Europy do Nowego Jorku.

Dwutomowe dzieło (t 1: Argonauci, t 2: Żołnierze), w atrakcyjnej szacie graficznej autorstwa Błażeja Pindora, zawiera ponad 320 ilustracji i zdjęć.

22 czerwca o godz. 18:00 zapraszamy do Muzeum nad Wisłą na spotkanie z profesorem Andrzejem Turowskim i profesor Marią Poprzęcką, które poprowadzi Joanna Mytkowska.

Książka została wydana w koedycji z wydawnictwem słowo/obraz terytoria.

Partnerami medialnymi są Magazyn Szum i Tygodnik Powszechny.

Książkę można nabyć w naszym M Sklepie https://sklep.artmuseum.pl/radykalne-oko-t186.html

W swoim najnowszym dwutomowym dziele „Radykalne oko. O Witkacym, Kobro, Strzemińskim, Themersonach, Żarnowerównie i innych twórcach sztuki wzbudzającej niepokój” profesor Andrzej Turowski dokonuje istotnej zmiany w swoich badaniach nad awangardą. Pierwszą wojnę światową traktuje jako wydarzenie kluczowe w historii XX-wiecznego modernizmu. Transgresję, rozumianą dotąd jako konstruktywistyczne przekroczenie, w nowej książce zastępuje dadaistyczna subwersja, strategia krytycznego spojrzenia.

“Między przeszłością a przyszłością rozciąga się teren rozdartej formy będącej doświadczeniem świata współczesnego, sztuki wyrażającej opór przed totalnością (poznania) i niepokój tożsamości (istnienia). Takie miały być, mówiąc najogólniej, granice problemowe książki poświęconej radykalnemu oku.

W pierwotnym zamyśle chciałem traktować ją jako nowe i zmienione wydanie dawno wyczerpanej publikacji Budowniczowie świata, która z kolei była krytyczną wersją napisanego wiele lat temu opasłego tomu moich rozważań zatytułowanych Konstruktywizm polski. Tak się jednak nie stało. Obecna mutacja dawnych książek okazała się krytyką poprzednich, polemiką z podstawowymi pojęciami, które kiedyś zastosowałem, a także z koncepcją sztuki i metodą badawczą leżącą u podstaw ówczesnych rozpraw.”

Książkę spinają dwa rozdziały dotyczące podróży. One też określają historyczne i problemowe ramy rozważań o nowoczesności. Wyprawa Stanisława Ignacego Witkiewicza i Bronisława Malinowskiego – współczesnych argonautów, „do tropików” oraz związana z emigracyjnymi losami Teresy Żarnowerówny, wędrówka artystki, która między 1940 a 1945 rokiem próbowała przedostać się z Europy do Nowego Jorku.

Pierwsza podróż, w poszukiwaniu Innego, miała wymiar fantazmatyczny, druga przybrała formę tragicznej tułaczki. Egzotyczna podróż, mająca zaspokoić pragnienie uniwersalnej jedności, traktowana jest tu jako mit założycielski modernizmu, podczas gdy wojenna tułaczka i doświadczenie śmierci kończyły nowoczesność.

Dwutomowe dzieło (t 1: Argonauci, t 2: Żołnierze), w atrakcyjnej szacie graficznej autorstwa Błażeja Pindora, zawiera ponad 320 ilustracji i zdjęć, i jest koedycją wydawnictwa Muzeum Sztuki Nowoczesnej i wydawnictwa słowo/obraz terytoria.

“Historycy sztuki zbliżają̨ się̨ do sztuki na różne sposoby. Chcą ją zatrzymać, utrwalić, ocalić, opisać, sklasyfikować, osadzić w czasowo-przestrzennych strukturach, zrozumieć, wytłumaczyć jej sensy innym. Eksplorując obszary sztuki, w ten czy inny sposób chcą̨ „uczynić ją sobie poddaną”. Profesor Andrzej Turowski z pewnością zbliżył się do sztuki jako artysta – stąd właśnie puste zazwyczaj określenie „twórczość naukowa” jest w Jego wypadku pełne treści. Andrzej Turowski nie tylko sztukę bada – on ją współtworzy.”

prof. Maria Poprzęcka

Andrzej Turowski krytyk i historyk sztuki nowoczesnej, znawca awangardy. Autor
kilkuset rozpraw naukowych i tekstów krytyczno-artystycznych. Do jego
najważniejszych książek należą: Konstruktywizm polski (1981), Wielka utopia
awangardy (1990), Awangardowe marginesy (1998), Budowniczowie świata (2000),
Malewicz w Warszawie (2002), Parowóz dziejów (2012), Biomorfizm w sztuce XX wieku
(2019). Wykładał w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, był profesorem w l’Ecole d’Architecture w Paryżu oraz na Uniwersytecie w Clermont Ferrand, a w 1990 objął katedrę sztuki nowoczesnej Uniwersytetu Burgundzkiego w Dijon. Współtworzył program poznańskiej Galerii Odnowa (lata 60.) i program Galerii Foksal w Warszawie (lata 70.), był również związany z teatrem Cricot 2. Były członek Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Doktor honoris causa Akademii Sztuk Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Odznaczony złotym medalem Gloria Artis.

Partnerami medialnymi książki są: Magazyn SZUM i Tygodnik Powszechny

DANE KSIĄŻKI:

Tytuł: RADYKALNE OKO. O WITKACYM, KOBRO, STRZEMIŃSKIM, THEMERSONACH, ŻARNOWERÓWNIE I INNYCH TWÓRCACH SZTUKI WZBUDZAJĄCYCH NIEPOKÓJ

Autor: Andrzej Turowski

ISBN:
978-83-963026-9-4 (T. 1-2)
978-83-963026-4-9 (T. 1)
978-83-963026-8-7 (T. 2)

Projekt okładki, układ typograficzny, skład: Błażej Pindor

Okładka: miękka pudełko

Format: 177 x 240 mm

Liczba stron:
280 (T. 1), 102 ILUSTRACJE
412 (T. 2), 224 ILUSTRACJE

Wydawcy: Muzeum Sztuki Nowoczesnej / słowo/obraz terytoria

Miejsce i data wydania: Warszawa 2023

Kategorie: Literatura