Metamorfoza LIBER S.A. : Ścieżka Do Wzrostu i Innowacji

Metamorfoza LIBER S.A. : Ścieżka Do Wzrostu i Innowacji

Przegląd

Firma Liber S.A., znana ze swojego innowacyjnego podejścia do dystrybucji książki, informuje  o najnowszych zmianach personalnych, które mają na celu dalsze umacnianie pozycji firmy na rynku i rozwijanie długoterminowych relacji z naszymi partnerami biznesowymi.

Dorota Zwolińska, dotychczasowa Dyrektor Sprzedaży, awansuje na stanowisko Dyrektora Marketingu. Dorota, ze swoim dogłębnym zrozumieniem branży, pozytywnym nastawieniem i nieustannym dążeniem do doskonałości, jest idealną osobą do prowadzenia naszego działu marketingu. Jej zdolności lidera i strategiczne podejście do zarządzania zasobami zostały wielokrotnie potwierdzone podczas jej pracy na stanowisku Dyrektora Sprzedaży.

Jako Dyrektor Marketingu, Dorota będzie odpowiedzialna za budowanie i kierowanie zespołem, który ma na celu kreowanie skutecznych strategii marketingowych, podnoszących świadomość naszej marki i tworzących wartość dla naszych klientów i partnerów.

W Liber S.A. jesteśmy dumni, że możemy promować talenty wewnątrz naszej organizacji.

Z dniem 1 czerwca, do naszego zespołu dołączył Marek Stankowski, obejmując stanowisko Dyrektora Handlowego. Marek, z 25-letnim doświadczeniem w sektorze wydawniczym i dystrybucyjnym, będzie dla nas ważnym zasobem. Jego osiągnięcia, w tym zarządzanie projektem wyłączności dystrybucyjnej dla wydawców w OSDW Azymut i pełnienie roli dyrektora sprzedaży w grupie wydawnictw Publicat S.A., stanowią doskonały fundament dla budowania długotrwałych relacji z naszymi partnerami.

Jesteśmy przekonani, że zarówno Dorota, jak i Marek przyczynią się do dalszego wzrostu i rozwoju Liber S.A., zgodnie z przyjętą przez zarząd strategią rozwoju 2023-2025.

Pomostem między przyszłością a teraźniejszością jest technologia, kluczowy sojusznik naszej firmy. Jak podkreśla Przemysław Żbikowski, członek zarządu Liber S.A., “Technologia jako nasz strategiczny sojusznik, pozwala nam tworzyć wartość dla naszych kontrahentów na zupełnie nowym poziomie”.

Dzięki skupieniu na strategicznej współpracy z wydawcami, głębokiemu zrozumieniu ich potrzeb i dostosowaniu się do dynamicznych zmian otoczenia biznesowego, Liber S.A. nie tylko spełnia, ale przekracza oczekiwania rynku.

Podsumowując, Liber S.A. kontynuuje swoją misję, będąc na czele innowacyjności, a zaangażowanie nowych liderów to jasny sygnał, że firma jest gotowa do jeszcze większych sukcesów.

 

 

 

 

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Liber