Ewa Bieńkowska odebrała Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego

Jak informowaliśmy czytelników Wirtualnego Wydawcy, tegoroczną laureatką Nagrody Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego została Ewa Bieńkowska. Wczoraj odbyła się uroczystość wręczenie nagrody.

To ważne, że pamięta się o kimś, kto pisał, pisze i być może jeszcze będzie pisał – powiedziała w poniedziałek pisarka i eseistka Ewa Bieńkowska odbierając w auli Domu Literatury w Warszawie tegoroczną Nagrodę Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego.

Laudację dla laureatki wygłosił literaturoznawca Jan Maria Kłoczowski. Powiedział między innymi, że twórczość Ewy Bieńkowskiej obejmuje ponad pół wieku polskiej literatury. „Całość jej dorobku oscyluje wokół filozofii, literatury, malarstwa, poezji i muzyki. Buduje swoje dzieła na przekór pozytywistycznej utopii, rojeniom o wiedzy ścisłej o człowieku, na przekór sztuce zapominającej o swoim powołaniu i dostojeństwie” – zauważył Kłoczowski. Zacytował słowa laureatki, która podkreślała, że za swój ulubiony wymiar twórczości uznawała eseistykę opowiadającą o „uniwersalnych wartościach kultury Zachodu”. Dodał, że ich przypomnieniu służyły między innymi jej „świeckie pielgrzymki po Włoszech, w duchu bliskim patronowi tej nagrody – Janowi Parandowskiemu”.

Ewa Bieńkowska urodziła się 13 września 1943 r. w Warszawie. Jest autorką pisarką, eseistką i literaturoznawcą. Jest córką Władysława Bieńkowskiego (1906–1991), socjologa i publicysty i Flory z d. Zaborowskiej (1909–1990), powieściopisarki, poetki i dramatopisarki. Studiowała filologię romańską i filozofię na Uniwersytecie Warszawskim oraz Instytucie Badań Literackich PAN. Wykładała na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim literaturę francuską i teorię kultury. W 1975 roku podpisała protest przeciwko zmianom w Konstytucji PRL.

Na dwa tygodnie przed wprowadzeniem stanu wojennego wyjechała na stypendium naukowe do RFN. Wykładała na uczelniach we Francji. Współpracowała z „Zeszytami Literackimi”. Publikowała m.in. w „Znaku”, „Tygodniku Powszechnym”, „Tekstach”, „Twórczości” i „Więzi”. Mieszka we Francji. Jest autorką esejów i książek poświęconych dziejom włoskiego renesansu, twórczości Gustawa Herlinga-Grudzińskiego i Czesława Miłosza.

Nagroda Polskiego PEN Clubu im. Jana Parandowskiego przyznawana jest co roku za całokształt twórczości w duchu patrona nagrody, który odwoływał się do klasycznych wzorców polskiej . Jej laureatami byli m.in. Jerzy Turowicz, Zbigniew Herbert, Gustaw Herling-Grudziński, Leszek Kołakowski, Stanisław Lem, Tadeusz Konwicki, Adam Zagajewski, Julia Hartwig, Andrzej Wajda, Maria Janion i Wiesław Myśliwski.

Fundatorem Nagrody jest Fundacja Trzy Trąby.(PAP)

 

 

Kategorie: Wydarzenia