Wyniki programu „Patriotyzm Jutra”. Edycja 2023

Wyniki programu „Patriotyzm Jutra”. Edycja 2023

Przegląd

 

Muzeum Historii Polski po raz piętnasty przyznało dofinansowania w ramach programu „Patriotyzm Jutra”. Program wspiera fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea regionalne z całej Polski, skupiające się na pielęgnowaniu i promowaniu lokalnego dziedzictwa, historii oraz kultury.

Spośród 778 nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący w trybie konkursowym zdecydował o przyznaniu dofinansowań na realizację 117 zadań na łączną kwotę blisko 3,5 mln złotych.

Dofinansowaniami w wysokości od 5 tys. do 55 tys. złotych wsparto realizację różnorodnych działań edukacyjno-animacyjnych, popularnonaukowych czy upamiętniających lokalne i ogólnopolskie wydarzenia historyczne.

„Patriotyzm Jutra” to ogólnopolski program dotacyjny realizowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego operatorem od 2009 roku jest Muzeum Historii Polski. Program wspiera nowoczesne inicjatywy edukacyjne i artystyczne, które promują postawy patriotyczne i obywatelskie oraz w niebanalny sposób zachęcają do poznawania i badania historii, także tej lokalnej.

lista wniosków rozpatrzonych pozytywnie

Kategorie: Instytucje