Legimi w 2022 roku

Legimi w 2022 roku

Przegląd

Dynamiczny rozwój bazy abonentów Legimi, zaowocował równie dynamicznym wzrostem przychodów, do 62,7 mln zł (+29% rdr) na poziomie skonsolidowanym i 62,1 mln zł (+29% rdr) na poziomie jednostkowym. Skonsolidowana EBITDA i zysk netto wyniosły odpowiednio 2,4 mln PLN (-51% rdr) oraz 287 tys PLN (-71% rdr), a na poziomie jednostkowym odpowiednio 5,5 mln PLN (-25% rdr) oraz 2,5 mln PLN (-41% rdr).

Widoczne pogorszenie wyników finansowych w ujęciu rdr jest w głównej mierze wynikiem oddziaływania skutków ubocznych wojny w Ukrainie. Szczególnie dotkliwe są czynniki inflacyjne przejawiające się w wyższych kosztach operacyjnych oraz wyższych jednostkowych kosztach zakupu treści. Czynniki te miały duży wpływ na wygenerowane wyniki operacyjne EBITDA oraz zysk netto i były kluczowe w kontekście podjęcia decyzji o pierwszej od 5 lat, podwyżce cen
abonamentów. Spółka bardzo korzystnie ocenia efekty wprowadzonej podwyżki cen.

Przypomnijmy, że w I kwartale 2023 r. firma Legimi osiągnęła 18,7 mln PLN skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co oznaczało dynamikę wzrostu na poziomie 28 proc. rok do roku. Jednocześnie Spółka zamknęła miniony kwartał ze stratą netto w wysokości 1,4 mln PLN. Spowodowane to było przede wszystkim zwiększonym zaangażowaniem w kampanie marketingowe oraz wznowieniem znaczącej liczby umów przez konsorcja biblioteczne, co prowadziło do kumulacji kosztów w pierwszych okresach użytkowania. Legimi w ciągu trzech pierwszych miesięcy br. powiększyło o 20 tys. bazę użytkowników na rynku polskim i niemieckim, która obecnie wynosi 230 tys.

 

więcej TUTAJ

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Legimi