Ilona Kulak, Ludowy obraz człowieka utrwalony w nazwach roślin na przykładzie leksyki górali rabczańskich

Przegląd

Ilona Kulak
Ludowy obraz człowieka utrwalony w nazwach roślin
na przykładzie leksyki górali rabczańskich
ISBN: 978-83-233-5178-8
Liczba stron: 460
Format: 16,5×23,5 cm
Data publikacji: 12.05.2023

 

Monografia Ilony Kulak to opracowanie nowatorskie, o wysokich walorach naukowych, poznawczych, tożsamościowych, edukacyjnych i społecznych. Zainteresuje nie tylko dialektologów i etnolingwistów, ale także socjolingwistów, onomastów, kulturoznawców, etnologów, etnografów, historyków języka, antropologów, botaników. Celem opisu jest ukazanie obrazu społeczności wiejskiej utrwalonego w fitonimach i rozwijanego na podstawie 647 nazw ziół, traw, chwastów, kwiatów, zbóż, drzew i krzewów funkcjonujących w języku górali rabczańskich. Autorka analizuje słowa i desygnaty jako zespolone ze sobą kulturowe wyznaczniki miejsca i czasu, włączone w ludową wizję świata, opartą na relacji między językiem a kulturą.

Książka jest zwarta strukturalnie, zwięzła myślowo, a jednocześnie rozbudowana interpretacyjnie, z nienaganną segmentacją oraz typologią materiału badawczego. Rozważania teoretyczne harmonijnie łączą się z wnikliwą analizą szczegółową, wpisaną w szerszy obraz językowo-kulturowej przestrzeni. Zwraca uwagę erudycyjny styl wywodu naukowego, co sprawia, że monografię czyta się z prawdziwą przyjemnością. Analizy są subtelne, precyzyjne, ale jednocześnie wieloaspektowe.
Z recenzji prof. dr hab. Haliny Pelc

www.wuj.pl