Zadania i problemy z fizyki statystycznej i termodynamiki wraz z rozwiązaniami

Przegląd

Jerzy Karczmarczuk, Krzysztof Rościszewski
Zadania i problemy z fizyki statystycznej i termodynamiki wraz z rozwiązaniami
ISBN: 978-83-233-5242-6
Format: 17×24 cm
Data publikacji: 13.04.2023

Niniejszy zbiór zadań z rozwiązaniami, wieloma ilustracjami i pełnymi programami w Pythonie jest przeznaczony dla studentów nauk przyrodniczych, głównie fizyków i chemików, oraz dla ich nauczycieli. Zawiera on zestaw materiałów do samodzielnej nauki niesprawiających przeciętnemu (ale pracowitemu) studentowi nadmiernych trudności. Ostatni rozdział wymaga pewnej biegłości w programowaniu – załączone programy, niedługie, ale kompletne i opatrzone komentarzami, pomogą w jej nabyciu.

Prof. dr Jerzy Karczmarczuk jest informatykiem, z wykształcenia fizykiem teoretykiem (Uniwersytet Jagielloński). Od roku 1989 mieszka we Francji, gdzie pracował na Uniwersytecie w Caen, zajmując się głównie zastosowaniem języków funkcyjnych do obliczeń w dziedzinie nauk ścisłych i przyrodniczych (konstrukcją algorytmów i ich implementacją), a także modelowaniem informatyki kwantowej. Napisał kilka książek z programowania, w tym 400-stronicowy podręcznik poświęcony zaawansowanym technikom programowania w Pythonie na użytek wielu nauk, od fizyki po lingwistykę. Ma bogate doświadczenie pedagogiczne – oprócz różnych gałęzi fizyki teoretycznej, przez ponad 30 lat uczył między innymi technik programowania współbieżnego, syntezy obrazów i wizualizacji naukowej, logiki obliczeniowej, informatyki geograficznej, przetwarzania języka naturalnego oraz różnych języków programowania.

Prof. dr hab. Krzysztof Rościszewski ukończył studia z fizyki (specjalność fizyka teoretyczna) na Uniwersytecie Jagiellońskim w 1970 roku. Pracował w Zakładzie Fizyki Teoretycznej UJ, a ostatnio w Zakładzie Kwantowej Teorii Wielu Ciał UJ. Od roku 1976 współpracował z Instytutami Maxa Plancka w Stuttgarcie i Dreźnie. Jego zainteresowania obejmują teorię grup, przejścia fazowe, teorię ciekłych kryształów, kinetykę deterministycznych układów nieliniowych oraz układów z fluktuacjami, zastosowania kwantowej chemii w dziedzinie elektronowych korelacji w ciałach stałych oraz obliczenia numeryczne w klastrach atomowych. Jest współautorem książki z zadaniami z algebry wyższej oraz kilku skryptów uczelnianych (fizyka statystyczna, programowanie w Fortranie 90).

 

www.wuj.pl