Protest księgarzy

Stowarzyszenie Księgarzy Polskich opublikowało na swoim profilu na facebook  protest przeciwko stale pogarszającej się sytuacji księgarń.

My, księgarki i księgarze zrzeszeni w SKP protestujemy przeciwko stale pogarszającej się sytuacji niezależnych, autorskich księgarń na polskim rynku książki.

Poza zgłaszanymi przez nas od lat problemami powodującymi zamykanie się księgarń, takimi jak:

1) brak legislacji na polskim rynku książki (na wzór regulacji: niemieckiej, francuskiej, włoskiej itd.). Legislacja wyrównałaby szanse polskich małych, niezależnych, autorskich firm księgarskich w starciu z dużymi sieciami działającymi internetowo i stacjonarnie. Prawne uregulowanie handlu książką uświadomiłaby społeczeństwu rolę książki jako dobra kultury, które powinno być powszechnie dostępne w księgarniach stacjonarnych w małych i większych miejscowościach.

2) monopolizacja polskiego rynku książki poprzez czasowy zakaz dystrybucji niektórych tytułów w niektórych księgarniach, a sprzedawanie ich w tym czasie tylko w wybranych księgarniach,

ostatnio pojawił się kolejny:

3) zmiana zasad sprzedaży książek do księgarń stacjonarnych przez niektóre firmy skupiające w jednej spółce wydawnictwa, hurtownie, sieć księgarń stacjonarnych oraz platformę sprzedaży internetowej.

Księgarze z autorskich księgarń niezależnych zrzeszeni w SKP otrzymali pismo od hurtowni Platon o obniżeniu poziomu rabatu na książki GW Foksal. Nasza długoletnia współpraca sprawia, że pojawia się pytanie dlaczego właśnie małym księgarniom autorskim obniża się poziom rabatu do tego stopnia, że książki mają niższą cenę dla klienta detalicznego na półkach w sieci Empik, niż cena zakupu hurtowego dla nas. Zależności własnościowe pomiędzy GW Foksal, Platonem i Empikiem wskazują, że księgarze pracujący w lokalnych księgarniach najbardziej odczują zmianę polityki cenowej, co budzi nasz sprzeciw w związku z tym wyrażamy nadzieję, że polityka cenowa GW Foksal i Platona ulegnie weryfikacji i weźmie pod uwagę interesy współpracujących z Platonem od lat małych lokalnych księgarni.

Zmniejszenie rabatu kupieckiego dla księgarń do poziomu praktycznie uniemożliwiającego im sprzedaż książek z zyskiem pozwalającym na istnienie firmy doprowadzi do sytuacji, w której czytelniczki i czytelnicy w całym kraju będą mogli kupić dany tytuł tylko w jednej firmie.

 

 

Kategorie: Wydarzenia