Wyniki finansowe Stora Enso za rok 2022

Przegląd

Stora Enso poinformowała o wynikach finansowych grupy za 4. kwartał oraz cały rok 2022. Jak podkreślała Annica Bresky – CEO koncernu, firma osiągnęła w nim najlepszy roczny rezultat finansowy od 22 lat. Jej przychody ze sprzedaży wyniosły w ub.r. 11,86 mld euro, co – bez uwzględniania działu Paper – oznacza wzrost o 17%. Z kolei zysk operacyjny EBIT zamknął się kwotą 1,891 mld euro (wzrost o ok. 20%). W 4. kwartale 2022 r., pomimo licznych wyzwań rynkowych, Stora Enso osiągnęła – w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r. – wzrost sprzedaży o 5%, zysk operacyjny EBIT obniżył się do 355 mln euro (z 426 mln euro), zaś marża zysku operacyjnego EBIT spadła z 15,7% do 12,4%. W minionym roku Stora Enso podjęła też kilka strategicznych ruchów, takich jak przejęcie De Jong Packaging Group (formalnie sfinalizowanego w styczniu br.), przekształcenia w dziale Paper (m.in. w kontekście sprzedaży zakładów Hylte, Maxau i Nymölla oraz pozostawienia papierni Anjala w strukturach grupy), inwestycje w nową linię do produkcji tektury litej w zakładach Oulu (kosztem ok. 1 mld euro) oraz plany sprzedaży fabryki Beihai (Chiny) i wycofania się z prowadzonej w tym kraju działalności leśnej.

– Po roku, który okazał się dla nas wyjątkowym pod wieloma względami, miło mi zakomunikować zrealizowanie założonych w nim celów, pomimo niesprzyjającego otoczenia, pełnego wyzwań, zawirowań rynkowych i naznaczonego wysoką inflacją – pisze w komunikacie do inwestorów i akcjonariuszy Annica Bresky, CEO koncernu. – Sfinalizowaliśmy w nim znaczące, strategiczne projekty, a jednocześnie poczyniliśmy kolejne istotne kroki na drodze do rozwoju innowacyjnych obszarów, na których chcemy się koncentrować: opakowań odnawialnych, zrównoważonych rozwiązań konstrukcyjnych i biosurowców. Nasz wynik za rok 2022 potwierdza jednocześnie silną pozycję rynkową Stora Enso oraz naszą zdolność do reagowania na zmiany rynkowe i prowadzenia proaktywnych działań w kontekście niezbędnych korekt, zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

Wyniki za rok 2022: najlepsze od ponad dwóch dekad
– Miniony rok przyniósł nam wyjątkowo dobre rezultaty finansowe – osiągnęliśmy w nim przychody ze sprzedaży na poziomie 11,68 mld euro. Podobnie jak rok wcześniej, odnotowaliśmy przy tym rekordowo wysoki poziom zysku operacyjnego EBIT, który zamknął się kwotą 1,891 mld euro. Oznacza to wzrost w ujęciu rok do roku o 24% i jest to nasz najlepszy wynik od 2000 roku – pisze Annica Bresky.

W 4. kwartale 2022 r. firma zrealizowała sprzedaż w wysokości 2,864 mld euro, co oznacza wzrost o 5% w porównaniu z analogicznym okresem 2021 r.

– Ostatni kwartał minionego roku charakteryzował się pesymistyczną prognozą w skali makroekonomicznej i rosnącą słabością na wybranych rynkach, np. drewna tartacznego czy tektury litej na opakowania zbiorcze. Pomimo tych spadków, osiągnęliśmy w nim zysk operacyjny EBIT na poziomie 355 mln euro. To przede wszystkim efekt solidnej sprzedaży w dziale Biomaterials, stabilnej sytuacji działu Forest oraz dobrych wyników pozostającej wciąż w naszych strukturach części biznesu papierniczego.
Marża zysku operacyjnego EBIT wyniosła w 4. kwartale 2022 r. 12,4% (przy 15,7% przed rokiem), a zysk operacyjny (IFRS) zamknął się kwotą 705 mln euro. Przepływy gotówkowe z działalności operacyjnej wyniosły 429 mln euro (619 mln euro rok wcześniej), zaś z uwzględnieniem wydatków inwestycyjnych ich wartość to 202 mln euro. Wskaźnik długu do zysku operacyjnego EBITDA wyniósł w 4. kwartale 0,7 (1,1 przed rokiem). Celem firmy jest jego utrzymanie na poziomie nie przekraczającym 2,0.
– Podjęliśmy w tym okresie szereg działań takich jak korekty cenowe, zwiększenie elastyczności w kontekście zarządzania wolumenem produkcji i stanami magazynowymi, jak też zwiększona kontrola kosztów – wszystko po to, by zapobiec znaczącemu wzrostowi kosztów zmiennych i fluktuacjom marży w obrębie całej grupy. Tę politykę będziemy kontynuować dopóki na rynku nie pojawią się symptomy wyraźnego ożywienia w kontekście prognozowanej zyskowności – oczekujemy bowiem, że rok obecny będzie słabszy od poprzedniego. Relatywnie wysoka samowystarczalność energetyczna i dostęp do źródeł drewna, wraz z solidnym zapleczem surowcowym, pozwalają nam odpowiednio reagować na zawirowania rynkowe.

Opakowania – jednym z filarów sukcesu
Jak poinformowano podczas konferencji prasowej oraz w komunikacie dla inwestorów, dział Packaging Materials odnotował stabilny popyt i udział rynkowy, głównie dzięki wysokiej sprzedaży na rynku tektury litej na opakowania jednostkowe. Z kolei w obszarze tektury falistej na opakowania zbiorcze 4. kwartał 2022 przyniósł spadek zapotrzebowania i cen rynkowych. „W ujęciu globalnym zyskowność tego działu nieco osłabła z uwagi na niższą marżę wynikającą ze zwiększonych kosztów zmiennych i niższego wolumenu zamówień – pisze Annica Bresky. – Wydatki związane z corocznym przeglądem oraz związanymi z tym czasowymi przestojami w największych zakładach należących do Packaging Materials stanowiły większość kosztów konserwacyjnych w ramach całej grupy. Renegocjowane umowy w obszarze tektury litej, jakie miały miejsce w minionym kwartale, i związane z tym korekty cenowe z czasem zrekompensują zjawisko inflacji. Z kolei w dziale Packaging Solutions odnotowaliśmy w 4. kwartale ub.r. stabilny popyt w obszarze tektury falistej”.

Wood Products pod presją inflacyjno-kosztową
Jak podkreśla Annica Bresky, cały rynek budowlany był w ub.r. znacząco dotknięty wysoką inflacją i zawirowaniami w łańcuchu dostaw, co siłą rzeczy miało wpływ na wyniki działu Wood Products. „Popyt na tradycyjne wyroby tartaczne osłabł w 2. połowie roku najpierw na rynkach europejskich, a następnie – zamorskich. Trend ten przyspieszył w ostatnim kwartale 2022. Na słabsze wyniki tego działu wpływ miała też mniejsza liczba pozwoleń na budowę, wydawanych w ub.r. i rozpoczętych w związku z tym projektów – w efekcie Wood Products odnotowała kwartalną stratę.

Jak dodaje CEO koncernu, większą stabilność w kontekście 4. kwartału firma odnotowała w dziale Building Solutions.

– To jeden z naszych kluczowych rynków oferujących największy potencjał wzrostowy – pisze Annica Bresky. – Jako że procentowy jego udział w naszym całym biznesie systematycznie rośnie, zyski tego działu będą z czasem cechować się mniejszą zmiennością.

Strategiczna „mapa drogowa”
Annica Bresky podkreśla, że na przestrzeni całego roku 2022, a zwłaszcza w ostatnim jego kwartale, kierownictwo Stora Enso podjęło szereg strategicznych inicjatyw, wpisujących się w jej plan budowania odporności firmy na zawirowania rynkowe, przyspieszania w obszarach wzrostowych oraz kształtowania na nowo całego biznesu. Firma podjęła w nim też decyzję o sprzedaży zakładów Beihai (Chiny), wytwarzających tekturę litą do opakowań jednostkowych oraz wycofanie się z prowadzonej w tym kraju działalności leśnej:

– Wydzielenie tej fabryki z naszych struktur pozwoli na lepszą alokację zasobów i skierowanie ich do zakładów o ekonomii skali umożliwiającej obsługę globalnych, rosnących rynków opakowaniowych, w tym Chin. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, wycofaliśmy się z większości naszych działań na rynku papierniczym, kładąc coraz większy nacisk na kluczowe dla nas, strategiczne obszary. Podjęliśmy decyzję o inwestycji w wysokowydajną linię do tektury litej na opakowania jednostkowe, wytwarzaną w zakładach Oulu (Finlandia). Zwiększyliśmy też obecność w obszarze opakowań odnawialnych poprzez przejęcie holenderskiej firmy De Jong Packaging Group. Tu naszym celem jest zbudowanie odpowiednich udziałów rynkowych w Europie Zachodniej.

W ostatnim czasie Stora Enso podpisała też szereg ważnych umów o współpracy, partnerstwie i wspólnych przedsięwzięciach w obszarze innowacji, dzielenia się wiedzą i dostępu do nowych rynków takich jak baterie i akumulatory, wykorzystujące surowce drzewne.

– W tym miesiącu podpisaliśmy kolejne porozumienie z firmą Polestar, działającą na rynku samochodów elektrycznych. Będziemy partnerem w realizowanym przez nią projekcie Polestar 0, który zakłada wyprodukowanie – do 2030 roku – neutralnego względem klimatu samochodu, z zastosowaniem materiału Lignode firmy Stora Enso – pisze Annica Bresky.

„Zielona transformacja przyspiesza naszą strategię”
Jak podkreśla Annica Bresky, w perspektywie długoterminowej Stora Enso spodziewa się rosnącego zapotrzebowania na jej produkty w skali globalnej:

– Jesteśmy przekonani do naszej strategii dalszego zwiększania udziałów rynkowych i realizowania zrównoważonych wzrostów, dzięki posiadaniu odpornej na wstrząsy rynkowe, silnej platformy biznesowej. Kluczem do sukcesu jest według nas realizowanie działań uwzględniających innowacyjność i ekologię, co ściśle wiąże się z prowadzoną przez nas alokacją kapitału, bieżącą aktywnością i kreśleniem dalszych wytycznych. Na całym świecie są różne rodzaje polityki, realizowanej lokalnie przez poszczególne kraje, uwzględniające tak potrzebną dziś „zieloną” transformację. Przykładem są tu m.in.: dyrektywa Unii Europejskiej dotyczącą jednorazowych produktów plastikowych, ramowa dyrektywa w sprawie odpadów, rozporządzenie w sprawie wyrobów budowlanych czy rozporządzenie UE w sprawie baterii. Także inicjatywy w rodzaju New European Bauhaus wspierają nasze innowacyjne podejście, uwzględniające tworzenie nowych produktów odnawialnych. Ambicją Stora Enso, z rokiem 2050 jako punktem odniesienia, jest posiadanie w ofercie rozwiązań w 100% regenerowalnych, produktów w 100% odnawialnych i neutralnych względem śladu węglowego a także osiągnięcie pozytywnej bioróżnorodności netto. (PAI)

 

fot.mat.pras.Stora Enso

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso