Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego 2023

Na stronie Nagrody Literackiej im. Jerzego Żuławskiego została opublikowana Lista zgłoszeniowa (zob. Lista2023.02.14). Znajduje się na niej 65 powieści  fantastycznych wydanych po raz pierwszy w 2022 roku. Stanowi ona wersję wstępną, wszystkich zainteresowanych organizatorzy Nagrody proszą o zgłaszanie nowych kandydatów i o ew. sugestie do: krzysztof.kietzman@gmail.com.

W roku 2023, książki będzie oceniać Jury w składzie

1. prof. dr hab. Maciej Wróblewski (Przewodniczący)
2. dr hab. Dariusz Brzostek
3. dr hab. Monika Brzóstowicz-Klajn
4. prof. dr hab. Joanna Czaplińska
5. prof. dr hab. Anna Gemra
6. dr Dorota Guttfeld
7. dr hab. Wojciech Kajtoch
8. dr hab. Mariusz Maciej Leś
9. dr hab. Adam Mazurkiewicz
10. dr Iwona Pięta
11. dr hab. Edyta Rudolf
12. dr Jerzy Szeja

Nagroda Literacka im. Jerzego Żuławskiego, przyznawana jest za najlepsze, według werdyktu Jury, oryginalne prozatorskie utwory polskojęzyczne utrzymane w konwencji fantastyki, które zostały wydane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia poprzedniego roku. Datą wydania utworu jest data podana na okładce, a w razie jej braku, data wprowadzenia utworu do sprzedaży.W konkursie uwzględnia się pierwsze publikacje utworów żyjących autorów ogłoszonych w książkach posiadających numer ISBN lub publikatorach posiadających numer ISSN.

Głosowania w ramach konkursu dotyczącego Nagrody odbywają się dwuetapowo. W pierwszym etapie głosuje gremium zaproszonych Elektorów w celu dokonania nominacji, natomiast w drugim Jury złożone z literaturoznawców przyznaje Nagrodę.

Nagroda przyznawana jest jako:
a) Główna Nagroda,
b) Złote Wyróżnienie,
c) Srebrne Wyróżnienie.
Główna Nagroda, Złote Wyróżnienie i Srebrne Wyróżnienie przyznawane są w kategorii powieści.

Werdykt Jury poznamy do dnia 30 września br.

Kategorie: Nagrody

O autorze