Nabór do IV edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO

W ramach trzech edycji Nagrody Krakowa Miasta Literatury UNESCO realizowanej przez KBF ze środków Gminy Miejskiej Kraków, wsparcie otrzymało już 120 projektów literackich.

Właśnie rozpoczęła się czwarta odsłona konkursu, którego celem jest wspieranie i promocja wartościowych inicjatyw wydawniczych nawiązujących do literackiego charakteru Krakowa, jego dziedzictwa oraz najważniejszych postaci i zjawisk życia kulturalnego. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 28 lutego 2023 roku.

Ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest kolejnym – obok przyznawanych od 1994 roku Stypendiów Twórczych Miasta Krakowa – mechanizmem wsparcia dla lokalnego środowiska literackiego. W dotychczasowych trzech edycjach Nagrody wyróżniliśmy już ponad 120 znakomitych inicjatyw wydawniczych odwołujących się do literackiego dziedzictwa Krakowa i współtworzących bogatą, mozaikową współczesność Miasta Literatury UNESCO – mówi Robert Piaskowski, Pełnomocnik Prezydenta Miasta Krakowa ds. Kultury.

Nagroda ma wspierać lokalne środowisko literacko-wydawnicze, promować literackie dziedzictwo miasta oraz umacniać wizerunek Krakowa jako Miasta Literatury UNESCO.

Nagrodzone projekty wydawnicze zostaną objęte działaniami promocyjnymi w mediach społecznościowych KMLU i organizacją spotkań premierowych w księgarniach kameralnych lub Pałacu Potockich przy Rynku Głównym 20.

Nagroda Krakowa Miasta Literatury UNESCO, ustanowiona w 2020 roku na mocy uchwały Rady Miasta Krakowa, jest odpowiedzią na współczesne wyzwania stojące przed branżą książkową. Nagroda jest elementem Programu Patronackiego KMLU realizującego kluczowe założenia strategii Krakowa Miasta Literatury UNESCO oraz Programu Rozwoju Kultury w Krakowie do roku 2030.

Organizatorem konkursu o Nagrodę Krakowa Miasta Literatury UNESCO jest Gmina Miejska Kraków, a realizatorem KBF – instytucja kultury Miasta Krakowa i operator programu Kraków Miasto Literatury UNESCO.

 

Regulamin Nagrody KMLU 2023
Wniosek aplikacyjny o Nagrodę KMLU 2023

Kategorie: Nagrody