Warszawa przyznała stypendia artystyczne 2023

Przegląd

W przyszłym roku, stypendia artystyczne Miasta Stołecznego Warszawy otrzyma 50 osób. W sumie ponad dwa miliony złotych.

Komisja stypendialna podzieliła budżet stypendiów na 40  rocznych i 10 półrocznych. W kategoriach sztuki wizualne i design oraz literatura przyznano 10 stypendiów, 9 – w kategorii upowszechnianie kultury, 8 – muzyka, 5 – teatr, 4 – film, 3 – taniec, jedno stypendium będzie przeznaczone na opiekę nad zabytkami.

Wśród 50 stypendystek i stypendystów 9 osób debiutuje, pozostałe mają już twórczy dorobek. Pełna lista nazwisk znajduje się w zarządzeniu, w Biuletynie Informacji Publicznej m.st. Warszawy(otwiera się w nowej karcie).

Warszawa przyznaje  stypendia artystyczne od 2009 roku. Do tej pory wypłacono na ten cel ponad 14 milionów złotych. W 2023 roku na stypendia zostaną przeznaczone ponad dwa miliony złotych.

O stypendium można ubiegać się w jednej z ośmiu kategorii: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, sztuki wizualne i design, taniec, teatr, upowszechnianie kultury. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną, przez specjalny formularz.

 

za um.warszawa

Kategorie: Instytucje
Tagi: Warszawa