Zapraszenie na spotkanie Międzyliteratura Anny Pilch

Przegląd


Serdecznie zapraszamy na dyskusję panelową na temat książki
“Międzyliteratura jako przestrzeń dialogu. Studia dedykowane pamięci Profesor Anny Pilch”

Spotkanie odbędzie się 11 października o godzinie 18:00 w kawiarni Petite France w Pawilonie Józefa Czapskiego, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie.
Adres: ul. Józefa Piłsudskiego 12

W dyskusji udział wezmą:
prof. dr hab. Adam Dziadek (UŚ)
W rozmowie udział wezmą:
prof. dr hab. Adam Dziadek, UŚ
dr hab. Joanna Hobot-Marcinek, prof. UJ
dr Bronisław Maj, UJ

Prowadzenie
dr hab. Sebastian Borowicz
dr Anna Włodarczyk

Spotkanie odbędzie się pod patronatem Dziekana Wydziału Polonistyki,
dra hab. Jarosława Fazana, prof. UJ

Spotkanie organizuje:
Ośrodek Multimodalnych Badań Edukacyjnych i Kulturowych UJ oraz Wydział Polonistyki UJ
Patronat medialny: Radio Kraków.

Międzyliteartura jest tomem zbiorowym dedykowanym pamięci Profesor Anny Pilch, ale ma niewiele wspólnego z klasyczną formą, jaką jest Festschrift. (…) Teksty odznaczają się wysokimi walorami poznawczymi; są nie tylko wyrazem hołdu i uznania, ale łączy je równocześnie nić przyjaźni oparta na wspólnych zainteresowaniach, na podobnym sposobie myślenia i współodczuwania świata, na solidnych zasadach etycznych stanowiących podstawę lektury.
Z recenzji prof. dra hab. Adama Dziadka

Stawiając nas przed obrazami wielkich mistrzów, Anna Pilch udzieliła nam piękniej i wartościowej lekcji etyki i humanizmu. Dzięki niej nasza lektura świata stawała się z czasem nie tylko wędrówką przez arkana estetyki, ale także przestrzenie ludzkiej egzystencji. W kształcie tej książki zwracamy więc to, czego sami w rozmowach z Anną Pilch i z jej prac nauczyliśmy się o człowieku w relacji do poezji i malarstwa. Dialog stał się tu uniwersalnym narzędziem odnajdywania i odkrywania człowieka przez literaturę, sztukę i wreszcie edukację polonistyczną pojmowaną możliwie szeroko jako kształtowanie międzyludzkiej wspólnoty. Tę uniwersalną wartość humanistycznej więzi Anny Pilch ze sztuką najpełniej definiuje międzyliteratura. Tworzy ona przestrzeń interdyscyplinarności, wielowymiarowości nauki, rozmów i spotkań, negocjowania znaczeń, nieustającej gry sztuk i ze sztuką. Jest tym, co rozpościera się między teorią a interpretacją, intuicją a krytyką czy między metodą a praktyką. Równolegle stanowi ona przestrzeń dialogu między odbiorcą a tekstem, między patrzeniem i obserwacją a próbą rozsmakowania nas w szczegółach i detalach, to znaczy między czytaniem, pisaniem a poszukiwaniem i wytwarzaniem sensu. W końcu zaś nieustannym rozedrganiem i balansowaniem między wizualnością a tekstualnością. Wypowiedzi zawarte w tomie stworzyły tym samym płaszczyznę wymiany myśli między uczniami, przyjaciółmi i współpracownikami, humanistami i artystami – a ideami, teoriami, propozycjami naukowymi, interpretacjami oraz fascynacjami czytelniczymi i malarskimi Anny Pilch.
Anna Włodarczyk, Sebastian Borowicz i Karolina Wawer

 

www.wuj.pl

Kategorie: Wydarzenia