Ogłoszono listę finalistów naboru do Programu „Translatorium”

Ogłoszono listę finalistów naboru do Programu „Translatorium”

Przegląd

Lista osób, które zakwalifikowały się w tym roku do Programu mentoringowego Translatorium:

Język niemiecki: Tymon Kubacki – student filologii germańskiej w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu
Język francuski: Agnieszka Kuśmierz – studentka romanistyki na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Język hiszpański: Justyna Sterna – absolwentka lingwistyki stosowanej, Uniwersytet Warszawski
Język ukraiński: Katarzyna Fiszer – studentka filologii ukraińskiej na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

 

Projekt ma charakter mentoringu: przez osiem miesięcy każda z zakwalifikowanych osób będzie pracować nad przekładem z języka obcego na polski pod okiem doświadczonego tłumacza_ki.

W drugiej edycji „Translatorium” mentor(k)ami będzie czworo tłumaczy o uznanym dorobku: Tomasz Swoboda (język francuski), Ewa Zaleska (język hiszpański), Małgorzata Łukasiewicz (język niemiecki) i Katarzyna Kotyńska (język ukraiński).

Zakres programu:

Indywidualna praca z mentorem_ką nad konkretnymi tekstami, które nie były dotąd tłumaczone. Konsultacje mogą się odbywać na żywo bądź on-line, w rytmie uzgodnionym z mentorem_ką – ok. 5-10 godzin w miesiącu.

Poznawanie rynku i środowiska. Zajęcia weekendowe organizowane przez Centrum Badań Przekładoznawczych UJ oraz Stowarzyszenie Tłumaczy Literatury o tym, jak zacząć na rynku przekładów literackich, o zasadach działania rynku wydawniczego i jego instytucjach oraz o podstawach prawa autorskiego dla tłumaczy i tłumaczek.

Rezultatem pracy w ramach programu będzie tekst o objętości około 1 arkusza wydawniczego. Szczegóły każdego z projektów zostaną ustalone przez adeptów_ki z mentorem_ką.

Harmonogram programu:

Indywidualna praca z mentorem_ką: 1 listopada 2022 – 30 czerwca 2023

Luty/marzec: jednorazowe zajęcia weekendowe w Krakowie
Udział w Festiwalu Miłosza 2023 (fakultatywnie)
Udział w Festiwalu Conrada 2023: podsumowanie programu i prezentacja pracy przekładowej m. in. student(k)om Centrum Badań Przekładoznawczych UJ.

 

więcej szczegółów miastoliteratury.pl/

 

Kategorie: Instytucje