MEiN ogłosiło nabór wniosków do Priorytetu 3. na 2023 rok

Rozpoczął się nabór wniosków do Priorytetu 3., który potrwa do 31 października 2022. Obejmuje on  Kierunek interwencji 3.1. – placówki wychowania przedszkolnego oraz Kierunek interwencji 3.2. – szkoły i biblioteki pedagogiczne.

Priorytet 3. obejmuje zakup książek dla dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w przedszkolach, a także zakup książek i elementów wyposażenia do bibliotek dzieci oraz działania promujące czytelnictwo w bibliotekach pedagogicznych i szkołach.

Na realizację Priorytetu 3., jest przeznaczona kwota w budżecie państwa o wysokości 29 550 mln zł.

Wniosek mogą złożyć:

  • publiczne i niepubliczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne w publicznych i niepublicznych szkołach podstawowych
  • publiczne i niepubliczne:
    • szkoły podstawowe,
    • szkoły ponadpodstawowe, z wyłączeniem branżowych szkół II stopnia, szkół dla dorosłych i szkół policealnych prowadzących kształcenie w formie stacjonarnej lub zaocznej,
    • szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej lub liceum ogólnokształcącego,
  • szkoły polskie oraz szkoły i zespoły szkół w Polsce oraz przy przedstawicielstwach dyplomatycznych, urzędach konsularnych i przedstawicielstwach wojskowych Rzeczypospolitej Polskiej działające w ramach Ośrodka Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą
  • publiczne i niepubliczne biblioteki pedagogiczne.

 

Formularz wniosku oraz więcej informacji na temat naboru na stronie:  www.gov.pl/Priorytet 3

 

Priorytet 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 został zaprojektowany na lata 2021–2025 z myślą o wspieraniu organów prowadzących placówki wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowe i szkoły ponadpodstawowe dla dzieci i młodzieży oraz biblioteki pedagogiczne w obszarze promowania czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych wśród dzieci w wieku przedszkolnym oraz wzmocnienie aktywności czytelniczej uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ma temu sprzyjać zwiększenie dostępu do książek wśród dzieci w wieku przedszkolnym, uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Operatorem Priorytetu jest Ministerstwo Edukacji i Nauki.

 

źródło Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

 

Kategorie: Biblioteki, Instytucje