Przemysł papierniczy w Europie w roku 2021

Przemysł papierniczy w Europie w roku 2021

Przegląd

 

Opracowane przez Konfederację Europejskiego Przemysłu Papierniczego (Cepi), roczne statystyki dotyczące europejskiego przemysłu celulozowo-papierniczego, przedstawiają obraz aktualnego stanu rynku produktów celulozowo-papierniczych oraz wyników branży.

W 2021 r. produkcja papieru i tektury wzrosła o 6,1%. Zużycie papieru i tektury wzrosło o 5,8%, przewyższając ogólne odbicie PKB strefy euro.

Wskaźnik operacyjny sektora, czyli zdolność produkcyjna, z jaką pracują papiernie, osiągnął w ciągu roku 90%, w porównaniu z 85% w 2020 roku. Pozytywne tendencje odnotowano również w pierwszym kwartale 2022 roku, przy czym sektor przekroczył w pierwszym kwartale 2022 roku swój poziom produkcji z pierwszego kwartału 2021 roku.

Eksport przekroczył poziomy osiągnięte w 2019 roku, rejestrując silny wzrost sprzedaży na rynki Ameryki Północnej i Południowej. Obecnie 22% produkcji papieru od członków Cepi jest eksportowane.

Państwa członkowskie Cepi wyprodukowały łącznie 90,6 mln ton papieru i tektury, z czego 25,5% Niemcy, 10,6% Włochy, 9,9% Szwecja, 9,6% Finlandia, 8,1% Francja, 7,4% Hiszpania, 5,8% Polska, 5,6% Austria i 17,6% pozostałe kraje.

Przemysł celulozowo-papierniczy w Europie zapewnia 179 000 miejsc pracy, a jego obroty wynoszą 95 mld euro tym samym wnosi 21 mld euro do PKB UE. Wskaźnik eksportu wynosi 22% produkcji papieru i tektury.

Członkami Cepi są stowarzyszenia z 18 krajów: Austria, Belgia, Czechy, Finlandia, Francja, Niemcy, Węgry, Włochy, Holandia, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Wielka Brytania.

 

czytaj cały raport:  CEPI

Tagi: CEPI, poligrafia