Kanada wydłuża okres obowiązywania majątkowych praw autorskich z 50 do 70 lat

Kanada wydłuża okres obowiązywania majątkowych praw autorskich z 50 do 70 lat

Przegląd

Rząd Kanady, pod koniec ubiegłego miesiąca, wprowadził nowe przepisy dotyczące majątkowych praw autorskich, wydłużając ich obowiązywanie z 50 do 70 lat. W ten sposób kraj dostosowuje się do ustawodawstwa amerykańskiego i europejskiego – donosi serwis booklips.pl.

Kanada była jednym z ostatnich (obok Nowej Zelandii) państw tzw. Zachodu, w którym majątkowe prawa autorskie wygasały 50 lat po śmierci autora. W przypadku pozostałych zachodnich państw, w tym Polski, okres ten obejmuje zazwyczaj 70 lat.

Na mocy umowy Kanada-Stany Zjednoczone-Meksyk (CUSMA) o wolnym handlu, która weszła w życie 1 lipca 2020 roku, Kanada dostosowuje swoje przepisy do partnerów parafujących dokument. Na wdrożenie przepisów Kanada otrzymała 2,5 roku od wejścia w życie umowy CUSMA. Oznacza to, że nowe prawo autorskie musi zacząć obowiązywać najpóźniej od 1 stycznia 2023 roku.

Prawo nie działa wstecz. Oznacza to więc, że wszystkie dzieła, które zdążyły już wejść do domeny publicznej, nadal będą się w niej znajdować. Natomiast spadkobiercy twórców, którzy umarli w 1973 roku lub później, mogą czerpać zyski z opublikowanych dzieł o 20 lat dłużej.

 

źródło Booklips.pl