GUS opublikował dane o bibliotekach publicznych w 2021 roku

Według stanu na koniec 2021 r. funkcjonowały 7 693 biblioteki publiczne, które prowadziły 873 oddziały dla dzieci i młodzieży oraz 842 punkty biblioteczne. W ciągu roku 4,8 mln czytelników wypożyczyło na zewnątrz 89,1 mln woluminów księgozbioru.

W 2021 r. podmioty kultury, w związku z trwającym w Polsce stanem epidemii, nadal funkcjonowały w warunkach czasowych ograniczeń. Obostrzenia w działalności podmiotów kultury miały różny zakres i formy, ale w porównaniu z rokiem wcześniejszym były mniej restrykcyjne.

źródło GUS

Najwięcej bibliotek publicznych (łącznie z filiami) działało w województwie mazowieckim (941), a najmniej w województwie podlaskim (226). Biblioteki publiczne i ich filie prowadziły w sumie 842 punkty biblioteczne, których najwięcej zlokalizowanych było na obszarze województwa lubelskiego (135). Większość placówek bibliotecznych (65,0%) prowadziła swoją działalność na wsi.

źródło GUS

Na koniec 2021 r. biblioteki publiczne posiadały 124,7 mln woluminów księgozbioru, w ramach którego niezmiennie największy udział stanowiły książki (98,5%). Biblioteki dysponowały także 5,9 mln materiałów bibliotecznych tworzących zbiory specjalne, spośród których największą część stanowiły materiały audiowizualne (55,8%).
Na 1 bibliotekę publiczną przypadało średnio 16 207 woluminów księgozbioru. Najwięcej w województwie podlaskim (21 065), a najmniej w województwie lubelskim (11 425).

W porównaniu z rokiem poprzednim liczba czytelników spadła o 2,3%, a wypożyczeń wzrosła o 14,9%.

Według stanu na koniec 2021 r. zarejestrowano 7 369 placówek bibliotecznych, które użytkowały 51,6 tys. komputerów, w tym 25,7 tys. przeznaczonych dla czytelników. W program do czytania książek elektronicznych wyposażonych było 1 350 stanowisk komputerowych. Komputerowy program biblioteczny użytkowało 6 470 bibliotek publicznych i filii (o 1,1% więcej niż na koniec 2020 r.).

Szczegółowe informacje na stronie GUS

Kategorie: Biblioteki, Rynek Polski