Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej 2-4 czerwca 2022

Już 2 czerwca w Krakowie rozpocznie się 5. Światowy Kongres Tłumaczy Literatury Polskiej. Jest to odbywające się co cztery lata spotkanie tłumaczy z różnych krajów. Pierwsza edycja odbyła się w 2005, a ostatnia w 2017 roku. Celem Kongresu jest wzmacnianie i integracja środowisk tłumaczy literatury polskiej w świecie poprzez umożliwienie im wymiany doświadczeń, zapoznanie się z aktualnymi zjawiskami i trendami w literaturze i języku, budowanie sieci kontaktów między tłumaczami w różnych krajach oraz pomiędzy nimi a autorami, wydawcami, krytykami i literaturoznawcami z Polski

W dniach 2 do 4 czerwca br. Kongres zgromadzi  500 uczestników, w tym 250 tłumaczy z ponad 50 krajów – w większości z Europy, ale także z Ameryki Północnej i Południowej, Azji i Australii. Wydarzenie inspiruje i zachęca do pracy nad przekładem nowych dzieł oraz do promocji polskiej literatury na zagranicznych rynkach. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński.

W trakcie tegorocznego Kongresu odbędą się 44 sesje panelowe i warsztaty, w których weźmie udział ponad 70 autorów, wykładowców, krytyków i innych osobistości życia literackiego. Wśród zaproszonych pisarzy znaleźli się m.in. Antoni Libera, Jan Polkowski, Maciej Płaza, Bronisław Wildstein, Dominika Słowik, Zbigniew Rokita, Wojciech Chmielarz, Martyna Bunda czy Jacek Dukaj. Przewidziane są także wydarzenia towarzyszące Kongresowi m.in. prezentacje najnowszej oferty wydawców podczas osobnych sesji oraz na stoiskach w przestrzeni kongresowej. Imprezie towarzyszyć będzie także wystawa ilustracji dziecięcej, na którą złożą się prace wybitnych polskich artystów.

Ważnym punktem programu Kongresu będzie Gala wręczenia nagrody Transatlantyk. W tym roku przy okazji wręczenia Transatlantyku 2022 uhonorowani zostaną także laureaci nagrody z lat 2020-21 – prof. Ewa Thompson oraz prof. Tokimasa Sekiguchi, którzy w związku z pandemią nie mogli osobiście odebrać statuetek zaprojektowanych przez Łukasza Kieferlinga.

Jak podkreślają sami uczestnicy, wydarzenie to posiada szczególną wartość, ponieważ umożliwia im żywy, bezpośredni kontakt z polską kulturą i językiem, wymianę doświadczeń z innymi tłumaczami, nawiązanie kontaktów z wydawcami i pisarzami, a także poznanie aktualnych zjawisk i trendów w polskiej literaturze i języku. Dzięki temu Kongres wpływa na tworzenie się wspólnoty ludzi dbających o polską literaturę i będących jej skutecznymi promotorami na świecie.

Po raz pierwszy w historii Kongresu tłumacze, którzy nie mogą przyjechać do Krakowa, wezmą w nim udział online, dzięki czemu wydarzenie będą śledzić także m.in. tłumacze z Ukrainy, Australii czy Stanów Zjednoczonych.

Kongres rozpocznie się 2 czerwca o godzinie 9:30. Po uroczystym powitaniu gości przez Dariusza Jaworskiego, Dyrektora Instytutu Książki odbędzie się wręczenie medali Zasłużony Kulturze Gloria Artis, zaś następnie wykład inauguracyjny, który wygłosi prof. Włodzimierz Bolecki.

Pierwszy blok spotkań potrwa od godziny 11:20 do 12:35. W jego skład wejdą m.in. dwa panele z cyklu „Autor i jego tłumacze”. Podczas jednego będzie można posłuchać Jana Polkowskiego i tłumaczy zajmujących się jego twórczością (Amelia Serraller Calvo, Constantin Geambaşu i Charles S. Kraszewski). Drugi panel będzie poświęcony Antoniemu Liberze i przekładającym go Lajosowi Pálfalviemu i Anat Zajdman.

Podczas drugiego bloku wydarzeń (13:35-14:50) warto zwrócić uwagę na wykład Małgorzaty Ciunovič, poświęcony nowym zjawiskom w polszczyźnie, a także na spotkanie z cyklu „100 pytań do…”, w którym wezmą udział Maciej Płaza i Andrzej Muszyński. Trzeci blok, trwający 15:10 do 17:10, będzie składał się w całości z minitargów książki, podczas których tłumacze literatury polskiej będą mogli spotkać się i porozmawiać z wydawcami.

Szczegółowy program wydarzenia: www.kongrestlumaczy.com

 

Kategorie: Wydarzenia