Stora Enso aktualizuje prognozę odnośnie zysku operacyjnego EBIT za 2022: planowany wynik lepszy niż zakładano

Stora Enso aktualizuje prognozę odnośnie zysku operacyjnego EBIT za 2022: planowany wynik lepszy niż zakładano

Przegląd

Stora Enso poinformowała, że wedle ocen jej kierownictwa wcześniej zakładany zysk operacyjny EBIT za 2022 rok zostanie przekroczony. Wobec powyższego, założenia koncernu będą uwzględniać w prognozach całorocznych rezultat wyższy niż 1,528 mln euro, osiągnięte w 2021 r. We wcześniejszych komunikatach o wynikach finansowych Stora Enso anonsowała zysk operacyjny EBIT za 2022 r. na poziomie zbliżonym do ubiegłorocznego.

Jak podkreśla firma, w roku 2022 wszystkie kluczowe dla niej rynki są w bardzo dobrej sytuacji; poprawia się także ich przejrzystość oraz możliwość prognozowania wyników za cały rok. Wysoki popyt i dobre wyniki sprzedaży nordycki koncern odnotowuje we wszystkich sześciu dywizjach i obszarach geograficznych, na których są one obecne.

Stora Enso podaje, że każda z nich jest obecnie w pełni obłożona zamówieniami, a w przypadku wielu kategorii produktowych firma zauważa ścisłą równowagę podażowo-popytową. Nordycki koncern dodaje, że drugi kwartał br. rozpoczął się od wysokich cen sprzedaży, co pozwoliło złagodzić presję inflacyjną.

22 lipca br. zostaną opublikowane wyniki Stora Enso za 2. kwartał br. i za pierwsze półrocze 2022.

 

 

 

(PAI)

Kategorie: Poligrafia
Tagi: Stora Enso