Anna Nasiłowska nowym prezesem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

W dniach 28-29 maja odbył się walny zjazd sprawozdawczo wyborczy Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. 63 delegatów Stowarzyszenia wybrało nowy Zarząd na dwuletnią kadencję, który ukonstytuował się w następującym składzie:

Zarząd Główny Stowarzyszenia Pisarzy Polskich Kadencja 2022-2025

Anna Nasiłowska – prezes

Piotr Müldner-Nieckowski – wiceprezes

Jan Strządała – wiceprezes

Bogdan Baran – skarbnik

Małgorzata Karolina Piekarska – sekretarz

Członkowie:

 • Bożena Boba-Dyga
 • Łucja Dudzińska
 • Wacław Holewiński
 • Adam Kwaśny
 • Marcin Wolski
 • Zofia Zarębianka

Komisja Kwalifikacyjna:

 • Krzysztof Szatrawski – przewodniczący
 • Zofia Zarębianka – wiceprzewodnicząca
 • Wacław Holewiński – sekretarz
 • Łucja Dudzińska
 • Małgorzata Strękowska-Zaremba

Sąd Koleżeński:

 • Paweł Baranowski
 • Danuta Gałecka-Krajewska
 • Sylwia Gibaszek
 • Mariusz Kusion
 • Krystyna Rodowska

Komisja Rewizyjna:

 • Jolanta Cywińska
 • Zdzisław Drzewiecki
 • Wacław Kostrzewa
 • Adam Majewski
 • Bartłomiej Siwiec

Podczas zjazdu omówione zostały najważniejsze problemy dotyczące środowiska pisarskiego, takie jak:

 • Emerytury twórcze
 • Sprawa Domu Literatury
 • Kondycja czytelnicza
 • Problemy i działalność wydawnicza SPP
 • Prawo autorskie
 • Kontakty środowiskowe
 • Dorobek oddziałów

 

 

więcej www.zgspp.pl

Kategorie: Instytucje