Opłata reprograficzna – konieczna jest nowelizacja systemu

Przegląd

Jak wynika z raportu „Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opłaty reprograficznej”, konieczna jest nowelizacja systemu poboru opłaty reprograficznej poprzez rozszerzenie listy urządzeń objętych opłatą i dostosowanie jej do realiów rynkowych i rozwoju technologicznego.

We wtorek w siedzibie uczelni Collegium Intermarium w Warszawie odbyła się konferencja prasowa związana z publikacją raportu pod tytułem„Prawne i ekonomiczne uwarunkowania opłaty reprograficznej” dotycząca aspektów prawnych opłaty reprograficznej w kontekście projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego oraz projektu rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie typów urządzeń i nośników, od których pobiera się opłatę.

Ośrodek Analiz Prawnych, Gospodarczych i Społecznych im. H. Cegielskiego, we współpracy z LOTTO oraz prawnikami i ekonomistami, przeprowadził badania w zakresie prawnych i ekonomicznych uwarunkowań opłaty reprograficznej – której celem jest zabezpieczenie prawa twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej do utworów będących w rosnącym zakresie przedmiotem nieodpłatnego dozwolonego użytku.

“Podstawowym celem raportu było przeanalizowanie, także w aspekcie prawnoporównawczym, tego w jaki sposób system poboru opłaty reprograficznej funkcjonuje w wybranych krajach UE i w Polsce. W raporcie zostały zaprezentowane różne systemy funkcjonujące w poszczególnych państwach Unii Europejskiej. Punktem wyjścia do rozważań jest prawodawstwo unijne i regulacja, do respektowania której państwo polskie jest zobowiązane” – powiedział PAP Olaf Szczypiński, współautor zaprezentowanego we wtorek raportu.

W ubiegłym roku Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego skierowało do konsultacji międzyresortowych i publicznych projekt Ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego. “Ustawa cywilizuje warunki pracy artystycznej oraz zapewnia najsłabiej zarabiającym twórcom minimum bezpieczeństwa socjalnego w postaci dostępu do ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Koszty projektowanych rozwiązań nie obciążą podatnika, ponieważ będą finansowane z wpływów z tzw. opłaty reprograficznej i opłaty od czystych nośników (tzw. rekompensata na rzecz uczciwej kultury) uiszczanej przez producentów i importerów sprzętu elektronicznego. Rekompensata na rzecz uczciwej kultury od wielu lat funkcjonuje już w większości krajów europejskich, m.in. w Niemczech, Francji, Włoszech i na Węgrzech” – wskazuje resort kultury.

Zmiany systemu opłaty reprograficznej, zaproponowane w projekcie ustawy o uprawnieniach artysty zawodowego, oceniono w raporcie jako “spójne z europejskimi tendencjami legislacyjnymi oraz zmierzające do zasadnego zabezpieczenia praw twórców do czerpania pożytków z praw własności intelektualnej”.

 

źródło dzieje.pl

Kategorie: Wydarzenia