Rezydencje literackie dla osób z Ukrainy / Літературні резиденції – Україна

Rezydencje literackie dla osób z Ukrainy / Літературні резиденції – Україна

Przegląd

Instytut Literatury, przy wsparciu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, ogłasza pierwszy program rezydencji literackich dla pisarek i pisarzy oraz tłumaczek i tłumaczy z Ukrainy, w którym rezydenci będą mogli spędzić od trzech do ośmiu twórczych miesięcy, pod opieką Instytutu Literatury w Krakowie. Nabór jest ciągły do odwołania.

Nabór skierowany jest do autorek i autorów, którzy:

  • posiadają obywatelstwo ukraińskie bądź status rezydenta Ukrainy (nie wyłączając osób, które jednocześnie posiadają Kartę Polaka);
  • przedstawią interesujący projekt literacki/translatorski;
  • mają w swoim dorobku co najmniej jedną wydaną drukiem książkę.

Dodatkowym atutem będzie umiejętność komunikacji w języku polskim i/lub innym języku obcym, zwłaszcza w języku angielskim, hiszpańskim albo w którymś z języków krajów Europy Środkowo-Wschodniej.

Organizując rezydencje, pragniemy pomóc zrealizować ciekawe projekty pisarskie bądź translatorskie, a także zaprosić ukraińskich twórców do wymiany doświadczeń z polskimi artystami. Naszym rezydentkom i rezydentom oferujemy dogodne warunki do pracy twórczej i realizacji projektów: zapewniamy mieszkanie (możliwy jest pobyt partnerów, dzieci lub zwierząt domowych), stypendium w wysokości co najmniej 3000 zł brutto.

Aplikacja powinna zawierać:

  • wypełniony formularz zgłoszenia;
  • CV z wykazem opublikowanych dzieł literackich lub tłumaczeń;
  • opis projektu, który rezydent planuje zrealizować w trakcie trwania rezydencji, wraz z krótkim opisem spodziewanych rezultatów (opis nie dłuższy niż 5000 znaków ze spacjami) oraz wskazaniem proponowanego czasu trwania rezydencji i skrótowego harmonogramu prac w projekcie;
  • utwór / fragment utworu autorstwa własnego lub tłumaczenia (maksymalnie 10 stron A4), niekoniecznie opublikowanego lub przeznaczonego do publikacji.

 

Instytut Literatury jest zainteresowany publikacją powstałych w trakcie rezydencji prac lub ich fragmentów.

Zgłoszenia, a także wszelkie pytania należy kierować na adres: rezydencje@instytutliteratury.eu 

 

 

więcej TUTAJ

Kategorie: Instytucje