Czynności operacyjno-rozpoznawcze polskich służb ochrony prawa w prawie krajowym i międzynarodowym

Przegląd

Czynności operacyjno-rozpoznawcze stanowią obecnie bardzo mało znany obszar niejawnej działalności uprawnionych służb państwowych w zakresie realizacji zadań zapobiegawczych wykrywczych, jak i wywiadowczych i kontrwywiadowczych. Ponadto przedmiotowa tematyka stanowi niejednokrotnie „kontrawersyjne” dyskusje w zakresie działalności operacyjnej służb specjalnych i policyjnych niewątpliwie mających umocowanie prawne naruszania praw i wolności obywatelskich.

Przygotowane opracowanie z całą pewnością stanowi kompleksowe studium naukowo-praktyczne z przedmiotowego obszaru.

Patronat: Stowarzyszenie Taktyków Kryminalistyki, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego, Polskie Towarzystwo Kryminalistyczne.

Szczegółowe informacje: www.ksiegarnia.difin.pl.

Tagi: Difin