Grupa Agora podsumowała czwarty kwartał 2021

Grupa Agora podsumowała czwarty kwartał 2021

Przegląd

W czwartym kwartale ub.r. grupa Agora przy wzroście przychodów o 56,7 proc. do 351,7 mln zł osiągnęła 24,2 mln zł zysku netto, to jej pierwszy kwartalny zysk netto od dwóch lat. Całoroczna strata netto holdingu zmalała ze 130,2 do 46,6 mln zł.

W segmencie Film i Książka przychody wzrosły w 2021 roku o 29,8 proc. do 312,5 mln zł, a w samym czwartym kwartale 2021 roku aż o 298,9 proc. do 142,0 mln zł. W 2021 r. wpływy segmentu Internet zwiększyły się zarówno w całym 2021 roku, jak i czwartym kwartale – odpowiednio o 9,0 proc. do 233,1 mln zł oraz o 3,3 proc. do 80,4 mln zł.

Wynik operacyjny Grupy wzrósł z 34,5 mln zł straty do 24 mln zł zysku, a wynik netto – z 33 mln zł straty do 24,2 mln zł zysku. Zysk EBITDA w zeszłym kwartale zwiększył się z 15,8 do 68 mln zł, a marża EBITDA – z 7 do 19,3 proc.

Zarząd Agory podjął decyzję, aby rekomendować radzie nadzorczej oraz walnemu zgromadzeniu niewypłacanie dywidendy za 2021 roku. Ta decyzja wynika z niepewności i nieprzewidywalności związanej zarówno z konfliktem zbrojnym na Ukrainie, jak i z dalszym rozwojem sytuacji pandemicznej i ich wpływem na działalność oraz wyniki Spółki i Grupy Agora.

 

więcej Press.pl

 

Kategorie: Rynek Polski
Tagi: Agora