Wydawnictwo Poznańskie ogłasza piątą edycję Konkursu Reporterskiego!

Aby wziąć udział w konkursie, należy przesłać na adres reportaz@wydawnictwopoznanskie.com projekt reporterski w formie konspektu, opracowania tekstowego i/lub fragmentów (im bardziej obszerne będą to materiały, tym lepiej); do materiałów należy dołączyć informację o dotychczasowym przebiegu kariery i listę dotychczasowych publikacji. Konkurs jest skierowany do osób pełnoletnich posiadających obywatelstwo polskie.

Zgłoszenia przyjmowane będą do 14 marca 2022 roku.

Projekty reporterskie oceni jury w składzie: Paulina Surniak (przewodnicząca), Monika Długa, Magdalena Kicińska, Cezary Łazarewicz, Kamil Bałuk i Adrian Stachowski.

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 28 kwietnia 2022 roku. Laureat lub laureatka otrzyma stypendium w wysokości 15 000 zł przeznaczone na realizację zwycięskiego pomysłu.

 

Regulamin konkursu TUTAJ

Kategorie: Wydarzenia