Nabór do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego za 2021 rok, tylko do 15 stycznia

Organizatorzy Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego zachęcają do nadsyłania reportaży wydanych w zeszłym roku w języku polskim. Spośród nich jury Nagrody  wybierze książkę roku.

Zgłoszenie, zawierające imię i nazwisko autora/autorki, tytuł książki, nazwę wydawcy oraz dane kontaktowe osoby lub instytucji zgłaszającej, a także sześć egzemplarzy zgłaszanej książki, należy przesłać na adres:

Urząd m.st. Warszawy

Biuro Kultury
Plac Bankowy 2
00-095 Warszawa
piętro XXIII, pokój 2319

z dopiskiem: Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Więcej informacji: nagrodakapuscinskiego@gmail.com

Kategorie: Nagrody