System Alma i wyszukiwarka Primo za darmo

System Alma i wyszukiwarka Primo za darmo

Przegląd

Do 14 grudnia 2021 roku można składać wnioski o bezpłatne wdrożenie systemu Alma i wyszukiwarki Primo. Wdrożenie przewidziane jest w latach 2021–2025. Dla każdej z bibliotek będzie ustalany osobno rok wdrożenia.

O przyłączenie do zintegrowanego systemu zarządzania zasobami bibliotek mogą ubiegać się:

duże biblioteki publiczne oraz inne zaliczone przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego do OSB o księgozbiorach liczących powyżej 50 tys. jednostek zbiorów, zlokalizowane na terenie całego kraju,
wszystkie biblioteki publiczne (gminne, powiatowe, wojewódzkie) zlokalizowane na terenie województwa świętokrzyskiego, łódzkiego i lubelskiego.

Koszty podłączenia systemu i utrzymania w bibliotekach ponosi Biblioteka Narodowa. Dla bibliotek przystępujących podłączenie i utrzymanie jest darmowe.

System Alma i wyszukiwarka Primo został wdrożony już w Bibliotece Narodowej, Bibliotece Jagiellońskiej (wraz z bibliotekami jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Jagiellońskiego), Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Lublinie i Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach. Stanowiło to pierwszy etap budowy platformy ogólnokrajowej sieci bibliotecznej.

Dokumenty do pobrania oraz szczegółowe informacje TUTAJ

System działający w chmurze oraz połączone katalogi pozwolą rozwijać bibliotekom nowe formy działania, a także kompleksowo dostarczać użytkownikom relewantną, opracowaną według jednolitych zasad informację o ich zbiorach. Dla bibliotek oznacza to brak konieczności instalacji lokalnej systemu (uniezależnienie się od systemu operacyjnego na stacjach roboczych), utrzymywania zaplecza serwerowego czy zakupu licencji. Obsługa systemu odbywać się będzie poprzez przeglądarkę internetową, a biblioteki zyskają dostęp do stałych aktualizacji oprogramowania.

Biblioteka Narodowa zaprasza także bibliotekarzy na bezpłatne webinaria dotyczące wdrożenia systemu Alma i wyszukiwarki Primo w związku z ogłoszonym naborem wniosków.

Podczas spotkań zaprezentowany zostanie system, zasady kierunku interwencji 1.2. oraz instrukcja wypełniania wniosku. Przewidziana jest również sesja pytań i odpowiedzi.

Webinaria odbywają się 9 grudnia, 10 grudnia, 13 grudnia i 14 grudnia. Dla każdego z typów bibliotek przewidziano w danym dniu osobne spotkanie:

godz. 9.00 – webinarium dla bibliotek należących do ogólnokrajowej sieci bibliotecznej i bibliotek publicznych posiadających więcej niż 50 tys. jednostek zbiorów
godz. 11.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa świętokrzyskiego
godz. 12.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa lubelskiego
godz. 13.00 – webinarium dla bibliotek publicznych województwa łódzkiego.

 

Formularz zgłoszeniowy oraz więcej szczegółowych informacji TUTAJ

 

Kategorie: Biblioteki, Szkolenia