Rozpatrzone zostały odwołania od wyników naboru do Programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”

Instytut Książki poinformował o rozpatrzeniu odwołań od wyników tegorocznego naboru do programu „Kraszewski. Komputery dla bibliotek”.

Wpłynęło łącznie 58 odwołań, w tym 1 błędne formalnie. Rozpatrzonych pozytywnie zostało 18 odwołań.

  1. Odwołania rozpatrzone pozytywnie
  2. Odwołania rozpatrzone negatywnie
  3. Odwołania odrzucone z przyczyn formalnych
Kategorie: Biblioteki, Instytucje